UP/Arkisto

Viikon kysymys

Paikallinen sopiminen työpaikoilla on luultua yleisempää, esimerkiksi Metalliliiton kyselyn mukaan 80 prosenttia sen jäsenistä on jonkinlaisen paikallisen sopimisen piirissä.

Paikallisen sopimisen laajentamisesta neuvotellaan paraikaa.

Pitääkö paikallista sopimista laajentaa, ammattiliitto Pron teollisuussektorin johtaja Markku Palokangas?

– Aito paikallinen sopiminen on hyvä asia. Sitä voidaan laajentaa, kunhan se tapahtuu työehtosopimusten kautta.

– Työnantajapuoli esittää, että tiukan paikan tullen paikallisesti voitaisiin joustaa työajoissa ja alentaa palkkoja. Se ei ole mitään sopimista, vaan työnantajan sanelua.

ILMOITUS

Miksi työajan pidentäminen on ongelmallista?

– Työnantaja haluaa pidentää työaikaa niin, että se juuri ja juuri täyttäisi EU-direktiivin. Jos töihin tullessa työsopimuksessa ehdoiksi tulisivat 50-tuntinen työviikko ja 10-tuntiset työpäivät puolen vuoden tasoitusjaksolla, siinä ei palkansaajalla olisi aitoa mahdollisuutta neuvotella.

– Se johtaisi myös kilpailuvääristymään. Tilauksia saadakseen muidenkin alan yritysten olisi pakko pidentää työaikaa ja alentaa palkkoja.

Hallitus ja Suomen Yrittäjät haluavat, että muutkin kuin työnantajaliittoihin kuuluvat yritykset voisivat tehdä paikallisia sopimuksia. Mitä mieltä olette?

– Suomen Yrittäjien jäsenet ovat villejä yrityksiä. Ne haluaisivat vain rusinat pullasta eli paikalliset sopimukset, mutta eivät luottamusmies- tai neuvottelujärjestelmää. Riidat pitäisi ratkoa käräjäoikeudessa, jolloin riidan käsitteleminen eri oikeusasteissa veisi viisikin vuotta. Työtuomioistuimesta päätökset tulevat nopeammin ja siellä asiaa puivat ammatti-ihmiset, jotka ovat perehtyneet työoikeuteen.

– Ei meillä ole mitään sitä vastaan, että SY:n jäsenet saisivat tehdä paikallisia sopimuksia, mutta työpaikoille pitää saada luottamusmiehet ja neuvottelujärjestelmä ja riidat pitää ratkoa viime kädessä työtuomioistuimessa.

Kuinka tavallista paikallinen sopiminen on prolaisten työpaikoilla?

– Meillä on 60 sopimusalaa ja noin 100 000 työssä olevaa jäsentä. Paikallisia sopimuksia on satoja, ellei tuhansia riippuen siitä, kuinka paikallinen sopiminen määritellään. Niitä on lähes kaikissa isoimmissa firmoissa. Jotkin sopimuksista koskevat koko henkilöstöä, toiset vain jotain yksikköä.

Mistä yleensä sovitaan?

– Työajasta, vuosilomajärjestelyistä, palkkausjärjestelmistä ja työaikapankeista. Erilaisia tulospalkkaukseen ja palkitsemiseen liittyviä sopimuksia on paljon.

Riittääkö sopimiseen luottamusmies ja työnantaja vai onko myös liiton edustaja mukana neuvotteluissa?

– Yleensä sopijana on meidän puolelta työpaikan luottamusmies. Emme tiedä läheskään kaikista paikallisista sopimuksista.

– Järjestämme yhdessä työnantajaliittojen kanssa luottamusmiehillemme ja työnantajien edustajille yhteistä koulutusta, miten pitää menetellä. Meillä on selvät ohjeet, mitä paikalliseen sopimukseen pitää kirjata, kuka sopii ja millä valtuuksin.