Jussi Joentausta

Niko Peltokangas

33-vuotias raahelainen toimittaja-tiedottaja.

Liittynyt puolueeseen 2011, puoluevaltuutettu, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston varapuheenjohtaja.

Raahen kaupungin-valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen.

Motto: Ei ole.

Niko Peltokangas kehittäisi tapoja, joilla jäsenet pääsevät toimimaan helposti.

Vasemmistonuorten tiedottaja, raahelainen Niko Peltokangas arvioi, että vasemmistoliitossa on nyt hetki, jolloin se tarvitsee uudistavaa otetta ja kaikki parhaat voimansa käyttöön. Sellaisessa hän haluaa olla mukana ja siksi hän asettui puoluesihteeriehdokkaaksi.

Pitkiä loikkia

Peltokangas toteaa, että vasemmistoliiton organisaatio toimii.

– Mutta sen pitäisi vastata nykyisiin resursseihinsa ja ihmisten nykyaikaisiin tapoihin osallistua vapaaehtoistoimintaan.

ILMOITUS

Kuten muutkin puoluesihteeriehdokkaat hän puhuu mahdollistamisesta.

– Puoluesihteerin tehtävä on mahdollistaa, että kaikkien on helppo tulla mukaan toimintaan ja olla mukana, hän sanoo.

Sitä, onko vasemmistoliiton toimintaan helppo tulla mukaan, ei oikeastaan tiedetä.

– Siitä pitäisi ottaa selvää. Nykyaikaisessa organisaatiossa tarvitsemme tietoa siitä, jotta pystymme jatkuvasti reagoimaan.

Kehittämistarpeesta kertovat myös esimerkiksi puoluekokoukselle tulevat aloitteet. Niitä on tehty muun muassa puoluekokousvälin lyhentämisestä, luottamustoimien nopeammasta kierrättämisestä ja jäsenäänestyskynnyksen madaltamisesta. Peltokankaan mielestä on syytä pyrkiä sujuvoittamaan osastojen byrokratiaa ja vapaaehtoistyön tekemistä. Lisäksi ihmisten taidot pitää osata tunnistaa.

– Meillä ei ole toimintaa, jos ei ole jäseniä. Tuskin haluamme, että palkatut työntekijät tekevät hommat. Eikä meillä koskaan ole sellaiseen varaakaan.

Hän pitää haasteellisena sitä, että vasemmistoliiton jäsenet ovat paljolti iäkkäitä tai nuoria. Välissä on vähemmän porukkaa.

– Sukupolvenvaihdokset ovat aika pitkiä loikkia.

Hän kaipaa myös lisää valtakunnallista toimintaa, johon on helppo sujahtaa.

– Meillä ei paljon ole päivänpoliittisia kampanjoita, hän sanoo, mutta mainitsee yhden:

– Päivähoitokampanja on hyvä kokeilu, josta kannattaa ottaa oppia. Tarvitaan tämmöisiä asioita, joihin ihmiset voivat lähteä valtakunnallisesti mukaan.

– Meidän pitää muodostaa sellainen vasemmistoliitto, että erilaiset toimijat haluavat edistää tavoitteitaan meidän välityksellä parlamentaarisesti.

Kyseenalainen punavihreys

Vasemmistoliiton keskeisinä teemoina Peltokangas pitää työllisyyden parantamista, ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämistä ja ihmisten välisen eriarvoisuuden poistamista.

Työllisyyden hän nostaa ykköseksi, koska se on ajankohtaisin.

– Ilmastonmuutos puolestaan on aivan eri kokoinen asia. Eriarvoisuuden poistaminen taas on vasemmistoliiton politiikassa perusta, jota pitää palastella: miten köyhät asetetaan toisia köyhiä vastaan, tai miten vaikkapa pakolaiskriisi vahvistaa eriarvoisuutta.

Punavihreyttä Peltokangas pitää kyseenalaisena käsitteenä.

– Se on hyvä etuliite ympäristöpuolueiden ja työväenpuolueiden yhteistyölle ja sille, että tehdään punavihreää ympäristöpolitiikkaa, ja ehkä sillekin, että tehdään punavihreää työmarkkinapolitiikkaa. Mutta muuten punavihreyttä määritellään ennen kaikkea ulkoa päin. Se on jotain, mitä Timo Soini vastustaa.

Vasemmistoliitto ei hänestä ole onnistunut luomaan termille sisältöä, joka kantaisi

– Luopuisin siitä, vaikka ihmiset varmaan pitävät minua punavihreänä poliitikkona, hän hymähtää.

– Mutta jos joku antaa sille hyvän määritelmän, kyllä se mulle kelpaa.

Viestinnän osaaja

Peltokangas arvelee, että kaikki hänen työhistoriassaan tavalla tai toisella tukee onnistumista puoluesihteerinä.

Viestintää hän tekee parhaillaan Vasemmistonuorissa.

– Se on työtä, jossa nostetaan puheenjohtajaa, luottamushenkilöitä ja ennen kaikkea järjestön politiikkaa ja toimintaa esiin ilman, että itse näytään missään, hän sanoo.

– Sen uskon osaavani.

Hän arvelee olevansa vahvoilla myös talousosaamisessa, koska on saanut liiketalouden koulutuksen ja toiminut yrittäjänä. Lisäksi toiminta järjestöjen johdossa on tehnyt järjestötalouden tutuksi, samoin järjestötoiminnan kehittämisen.

Esimieskokemusta hänellä on töistä opiskelijakunnassa ja päätoimittajana. Hän mainitsee myös sen, että on Vasemmistonuorten toimistolla luottamusmies.

– Siinä roolissa olen mukana työyhteisön kehittämisessä, hän sanoo.

Peltokangas ei ole ollut puolueen johdossa ja arvelee, että siinä hänellä onkin eniten opittavaa.

Niko Peltokangas

33-vuotias raahelainen toimittaja-tiedottaja.

Liittynyt puolueeseen 2011, puoluevaltuutettu, Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston varapuheenjohtaja.

Raahen kaupungin-valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen.

Motto: Ei ole.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa.
Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen.
Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!