Lehtikuva/Jussi Nukari

Sopimuksessa on monia epävarmuuksia.

Ilmarisen eläkepolitiikasta ja taloudesta vastaava johtaja Jaakko Kiander arvioi blogissaan, että kilpailukykysopimuksella voi olla merkittäviä vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn, vaikka ne tulevatkin hitaasti. Jos palkkamaltti toteutuu, vuoteen 2020 mennessä voidaan saavuttaa jopa 10 prosentin parannus kilpailukyvyssä Saksaan verrattuna.

Sopimuksen vaikutuksiin sisältyy kuitenkin monia epävarmuuksia. Työvoimakulujen alentaminen parantaa vientiteollisuuden kilpailukykyä ja parantaa viennin kasvumahdollisuuksia, mutta vuosittaiset muutokset ovat pieniä ja paljon riippuu myös kansainvälisen talouden suhdanteista ja valuuttakurssien muutoksista, Kiander kirjoittaa.

Myös vaikutukset kotimarkkinoilla toimiviin palvelu- ja rakennusalan yrityksiin ja niiden työllisyyteen ovat vaikeasti arvioitavia.

”Työvoimakustannusten aleneminen on niille hyvä uutinen, mutta epävarmuutta on vielä siitä, miten kotitalouksien ostovoima ja kotimainen kysyntä kehittyvät. Sopimusratkaisu leikkaa palkansaajien nettotuloja. Työllisyyden kannalta olisi tärkeää, että hallitus kompensoisi tätä keventämällä ansiotuloverotusta”, Kiander esittää.