Lehtikuva/Martti Kainulainen

”Ei uusia julkisen sektorin leikkauksia tai työelämän heikentämistoimia.”

Ammattiliitto JHL lähtee neuvottelemaan työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimuksen soveltamisesta JHL:n sopimusaloilla, mikäli SAK:n hallitus omalta osaltaan hyväksyy sopimuksen. Asiasta päätti JHL:n hallitus torstaina yksimielisesti.

Keskusjärjestöjen neuvottelutulos kilpailukykysopimuksesta syntyi tämän viikon maanantaina.

– JHL:n hallitus koki epäoikeudenmukaiseksi vain julkiseen sektoriin kohdistuvan lomarahaleikkauksen ja piti kohtuuttomana sen aiheuttamaa ansionmenetystä erityisesti pienipalkkaisille työntekijöille. Epäoikeudenmukaisuudesta huolimatta hallitus oli sitä mieltä, että neuvottelujen aloittaminen on perustellumpaa kuin tässä vaiheessa hylätä sopimus ja jättäytyä pois neuvotteluista, kertoo JHL:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Lopullinen päätös toukokuussa

Vaikka JHL lähtee alakohtaisiin sopimusneuvotteluihin, sopimuksen syntyminen ei ole varmaa. Lopullisesti neuvottelutuloksen hyväksyttävyydestä JHL:n osalta ottaa kantaa liiton edustajisto toukokuun lopussa.

– JHL:n hallitus pitää tärkeänä, että maan hallitus toteuttaa ne asiat, jotka kilpailukykysopimuksessa on sovittu, eikä uusia julkisen sektorin leikkauksia tai työelämän heikentämistoimia toteuteta, painottaa Eloranta.

Kilpailukykysopimus tulee voimaan, jos sen edellyttämät muutokset toteutetaan tarpeeksi monen alan työ- tai virkaehtosopimuksissa. Sopimuksen vaihtoehtona ovat hallituksen esittämät pakkolait ja lisäleikkaukset.

SAK:n hallitus päättää ensi maanantaina, hyväksyykö se neuvottelutuloksen. Jos se hylkää tuloksen, kilpailukykysopimus ei tule voimaan eli liitot eivät ala neuvotella sen soveltamisesta sopimuksiinsa.