Lehtikuva/Pekka Sakki

Työsuhdeturvaa merkittävästi heikentäviä lakimuutoksia ei saatu haudattua.

SAK:laisista ammattiliitoista Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ilmoitti ensimmäisenä, että se ei hyväksy työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaa kilpailukykysopimusta. Asiasta päätti Helsingissä koolla ollut SEL:n liittohallitus yksimielisesti.

Liiton mielestä kilpailukykysopimus perustuu virheelliseen arvioon ja vääriin toimenpiteisiin niistä lääkkeistä, joilla Suomen kilpailukykyä lisätään, työttömyyttä vähennetään ja ostovoimaa turvataan.

SEL ilmoitti, ettei se tule hyväksymään kilpailukykysopimuksessa sovittua työajan palkatonta pidentämistä kolmella päivällä. Elintarvikealalla tehdään paljon raskasta työtä vaativissa työoloissa, eikä työajan pidentäminen ole oikeudenmukaista työssä olevien, saati työtä vailla olevien kannalta.

– Kilpailukykysopimuksen luvataan tuovan 35 000 työpaikkaa. Vuosittaisen työajan pidentäminen kokoaikatyössä keskimäärin 24 tunnilla tulee kuitenkin väistämättä lisäämään työttömyyttä, me emme ole siihen valmiita, SEL:n puheenjohtaja Veli-Matti Kuntonen sanoo.

Työehtojen heikennykset voimassa

SEL perustelee kielteistä kantaansa myös neuvottelutuloksen mukaisilla vuosina 2017–2020 tehtävillä työeläkemaksujen ja työttömyysvakuutusmaksujen siirroilla työnantajilta työntekijöiden maksettaviksi. Se tarkoittaa palkansaajien ansioiden merkittävää leikkaamista, mikä näkyy suoraan kotimaisen ostovoiman ja kysynnän surkastumisena. Tämä tulee lisäämään työttömyyttä Suomessa ja näkymään suoraan elintarvikealan työpaikoilla.

ILMOITUS

SEL on pettynyt myös siihen, että maan hallituksen hankkeet määräaikaisten työsopimusten mahdollistamiseksi ilman perustetta, koeajan pidentäminen ja työnantajan takaisinottovelvoitteen lyhentäminen ovat edelleen toteutumassa.

– Nämä palkansaajien työsuhdeturvaa merkittävästi heikentävät lakimuutokset tulevat tekemään suomalaisesta työelämästä entistä turvattomampaa ja työntekijöiden toimeentulosta entistä epävarmempaa. Nämä heikennykset olisi pitänyt saada haudattua työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvotteluissa, Kuntonen painottaa.

Useimmat SAK:n liitot ottavat sopimukseen kantaa perjantaina. SAK:n kanta päätetään maanantaina.