Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Vasemmistonuoret vastustaa työttömyysturvan kiristämistä.

Vasemmistonuoret tyrmää työ- ja elinkeinoministeriön suunnitelmat kiristää työttömyysturvaa. Ministeriö on esittänyt työvelvoitteen laajentamista, mikä voisi pitää sisällään muun muassa ammattisuojan poistamisen sekä pakottaa työntekijän ottamaan vastaan työn, josta saatava korvaus olisi työttömyysturvaa pienempi.

– Ammattisuojan poistaminen merkitsisi käytännössä sitä, että vastavalmistuneen tai työttömäksi jäävän ammattilaisen pitäisi lähteä ensimmäiseen tarjottuun työhön, vaikka sillä ei olisi mitään tekemistä hankitun ammattitaidon tai pitkän kokemuksen kanssa, toteaa Vasemmistonuorten työelämäjaoston puheenjohtaja Matias Heikola.

– Uudistus osoittaa, ettei työ- ja elinkeinoministeriö juuri arvosta opiskelun kautta hankittua ammattitaitoa tai pitkän linjan työkokemusta.

Vasemmistonuorten mielestä lähes kymmenen prosentin työttömyyttä ei ratkaista niin sanotusti lisäämällä työvoiman tarjontaa ja työttömiä rankaisemalla.

Järjestö itse tarjoaa lääkkeeksi ongelmaan viikoittaisen työajan asteittaista lyhentämistä ilman ansiotason heikentämistä. Lyhentäminen vaatii työaikakokeiluja, joista on hyviä kokemuksia muualta Euroopasta.

– Työajan lyhentämistä on kokeiltu eri aloilla esimerkiksi Ruotsissa ja Saksassa, ja siitä on saatu hyviä tuloksia. Työtä syntyy lisää, ja samalla työn tehokkuus parantuu. Toivonkin, että työ- ja elinkeinoministeriössä on rohkeutta kokeilla ratkaisuja, joissa voittaisivat sekä nyt työssä olevat että työtä hakevat, sanoo työelämäjaoston toinen puheenjohtaja Henri Turkia.