Lehtikuva/Anni Reenpää

Eduskunta edellytti raportointia jo vuonna 2012, mutta sitä ei ole tehty.

Kansanedustaja Hanna Sarkkinen (vas) vaatii eduskunnalle tarkempaa tietoa valtion vuosittaisesta verovajeesta. Verovaje tarkoittaa lainmukaisen verokertymän ja toteutuneen verokertymän erotusta.

Finnwatch julkisti tiistaina tutkimuksen, jonka mukaan kaivosyhtiöiden aggressiivinen verosuunnittelu on aiheuttanut Suomelle 50 miljoonan euron menetyksen.

– Tällaisen verosuunnittelun ja muiden verokertymää pienentävien toimien ja rikkomusten pitäisi olla valtion tarkassa valvonnassa. Nyt olemme aktiivisten tutkijoiden ja toimittajien työn ja tietojen varassa, Sarkkinen sanoo.

– Eduskunta tarvitsee tietoa verovajeesta, jotta siihen osataan puuttua ja tukkia veronkiertoa mahdollistavat porsaanreiät ja valvonnan puutteet.

Tiistaina jättämässään kirjallisen kysymyksessä Hanna Sarkkinen viittaa eduskunnan päätökseen vuodelta 2012. Siinä eduskunta edellyttää, että hallitus raportoi arvioidusta verovajeesta vuosittain, mutta toistaiseksi tällaisia arvioita ei ole tehty.

ILMOITUS

Vaikeuttaa keskustelua

EU-maiden vuosittaisen verovajeen määräksi on arvioitu noin 1 000 miljardia euroa.

– Tilanne on ongelmallinen. Suomen ja suomalaisten mahdollisuuksia osallistua keskusteluun verorahojen riittävyydestä heikentää se, etteivät hallitukset ole panneet toimeen eduskunnan päätöstä vuosittaisesta verovajeen raportoinnista. Raportoinnin vaatiminen saattaa kuulostaa byrokratialta, mutta veronkierto voidaan ratkaista vain, jos ongelman suuruus ja syntymekanismit tunnetaan.

Sarkkinen kysyy hallitukselta kolmea asiaa:

Mitä hallitus aikoo tehdä verovajetta koskevan tietämyksemme lisäämiseksi?

Aikooko hallitus arvioida vuoden 2015 tilinpäätöskertomuksessa verovajeen suuruutta?

Mitä hallitus aikoo tehdä aggressiivisen verosuunnittelun aiheuttaman verovajeen laajuuden ja esiintymismuotojen selvittämiseksi ja ongelmaan puuttumiseksi?