Lehtikuva/Markku Ulander

”Uusitalon esitys suoraa seurausta hallituksen koulutusvihamielisyydestä.”

Viime hallituskaudella opintotuesta ministerinä vastannut vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki runttaa selvitysmies Roope Uusitalon esityksen opintotuen uudistamiseksi. Törkeimpinä Uusitalon esittämistä heikennyksistä Arhinmäki pitää korkeakouluopiskelijoiden opintorahan leikkaamista reilulla neljänneksellä ja tukikuukausien vähentämistä nykyisestä.

– Opiskelijat ovat jo valmiiksi kaikkein pienituloisin väestöryhmä ja nyt hallitus on kirveellä lohkaisemassa heidän perustoimeentulostaan yli 25 prosenttia pois. Moni opiskelija joutuu nyt jo värjöttelemään leipäjonoissa. Ministeri Grahn-Laasonen haluaa ajaa loputkin opiskelijat leipäjonoihin.

Arhinmäen mukaan tämä oli nähtävissä jo hallitusohjelmaan sisällytetyissä leikkaussuunnitelmissa. Uusitalon raporttia hän pitää suorana seurauksena hallituksen koulutusvihamielisyydestä ja kyvyttömyydestä nähdä koulutus osana paremman tulevaisuuden rakentamista.

Koulutuslupaus ja todellisuus

Vaalien alla puheenjohtajat Juha Sipilä ja Alexander Stubb antoivat koulutuslupauksen, jossa todettiin, että koulutuksesta ei leikata ja opintotukea ei heikennetä. Vaalien jälkeen koulutusleikkaukset ovat johtaneet yliopistoilla massiivisiin irtisanomisiin, opintotuki irrotettiin indeksistä ja lukukausimaksujen perintä aloitettiin. Seuraavaksi ovat vuorossa ammatillisen koulutuksen leikkaukset. Ja nyt opiskelijoilta viedään perustoimeentulo, Arhinmäki kertaa.

Nykymuotoinen opintotukijärjestelmä sopii Arhinmäen mielestä työelämän epävarmuuteen ja pirstaleisuuteen lainapainotteista paremmin. Työmarkkinat ovat muuttuneet, eikä korkeakaan koulutus enää takaa varmaa työpaikkaa.

ILMOITUS

Korkeakoulutuksen periytyvyys on edelleen ongelma, ja se tulee lisääntymään, kun pienituloisten perheiden lapset eivät uskalla ottaa lainaa. Eriarvoisuus lisääntyy.

– Toimiessani opintotuesta vastaavana ministerinä, ei opintotukea leikattu eikä opintolainapainotteista mallia otettu käyttöön kovasta painostuksesta huolimatta. Päinvastoin opintotuki sidottiin indeksiin ja lainahyvitysmalli otettiin käyttöön.

Tukikuukausien vähentäminen johtaa Arhinmäen mukaan myös yleisen koulutustason laskuun.

– Kaikki eivät pysty tulevaisuudessa suorittamaan maisterintutkintoa, vaikka haluaisivatkin.