Johan Alén

Joonas Leppänen

35-vuotias.

Apurahatutkija, väittelee keväällä poliittisesta filosofiasta.

Vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen.

Vasemmistoliiton Landstyrelsen varapuheenjohtaja.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen.

Folktingetin valtuutettu.

Motto: On monta tapaa olla vasemmistolainen, hyväksytään se ja muutetaan maailma.

Puoluesihteeriksi pyrkivä Joonas Leppänen uudistaisi vasemmistoliiton toiminnan ja puheen.

Kun maan hallitus vähät välittää demokratian kulmakivistä ja samaan aikaan kansalaiset kokevat puolueiden liikkuvan toisessa maailmassa kuin he itse, vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen Joonas Leppänen näkee vasemmistolaiselle demokratialiikkeelle iskun paikan.

Mallin voi nähdä eri puolilla läntistä maailmaa: Espanjan Podemos, Kreikan Syriza ja Isossa-Britanniassa Työväenpuolueen Jeremy Corbynin sekä Yhdysvalloissa demokraattien Bernie Sandersin kampanjat pyrkivät kaikki toteuttamaan kansanvaltaisuutta.

ILMOITUS

– Liityin aikoinaan puolueeseen nimenomaan siitä näkökulmasta että puolue täytyy demokratisoida, Leppänen kertoo.

– Demokratia on ollut keskeinen asia vasemmistolle aina, se ei ole sikäli mikään uusi juttu.

Leppäsen käytännöllisen filosofian alaan kuuluva väitöskirja erimielisyydestä radikaalissa demokratian teoriassa on parhaillaan tarkastettavana. Hän pyrkii kesän puoluekokouksessa puoluesihteeriksi ja puhuu voimakkaasti uudistumisen puolesta.

Vasemmistosta liikkeiden summa

Leppänen haluaa, että puolueen toimintaan on matala kynnys tulla mukaan kaikilla, joille vasemmiston perusarvot kuten tasa-arvo, demokratia, oikeudenmukaisuus ja eriarvoisuuden vähentäminen ovat tärkeitä.

– Meidän ongelmamme pohjautuu siihen, että meillä ei ole liikettä. Meillä on kauan pyritty herättämään henkiin jotain SKDL:n aikaista liikettä, mutta näkisin, että tämä liike on kuollut, Leppänen sanoo.

Vasemmisto tekee jo nyt yhteistyötä kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnasta kumpuavien hankkeiden kanssa, mutta Leppänen haluaa vahvistaa ja suunnitelmallistaa tätä työtä, jota tehdään esimerkiksi Vamos-verkostossa.

– Rakennetaan nimenomaan liikettä, joka lähtee alhaalta ylöspäin. Silloin myös vasemmisto määrittyy alhaalta ylöspäin, koska vasemmisto on kaikkien näiden liikkeiden summa tai ehkä enemmän kuin se summa.

Ruohonjuuritason kokeilunhalusta voi syntyä puolueelle uusia toimintamalleja. Puoluesihteerinä Leppänen ohjaisi työn ja toiminnantapoja mahdollistamaan muutoksen. Tiedon tulee virrata alhaalta ylös mutta myös puoluejohdosta jäsenistölle, joka voi vahvistaa puolueen viestiä kentällä.

– Näkisin, että kukaan ei tule mukaan puolueeseen, jossa ei pysty vaikuttamaan politiikkaan. Meidän pitää voimistaa sitä, miten voimme ottaa ihmiset oikeasti mukaan politiikan tekoon heti ruohonjuuritasolta.

Keskusteleva johtaja

Leppänen tuntee jo puoluetoiminnan sen kaikilla tasoilla. Hän onkin jo hahmotellut mahdollisuutta kahteen koulutukseen, jotka voitaisiin järjestää yhteistyötahojen kanssa.

– Yksi olisi suunnattu nimenomaan ehdokkaille ja se olisi äärimmäisen korkeatasoinen koulutus: talouden Suomen parhaita tyyppejä, näyttelijöitä opettamaan esiintymistä ja niin edelleen. Toinen koulutus järjestettäisiin puolueen aktiiveille, ja se keskittyisi siihen, miten rakennetaan liikettä ruohonjuuritasolta.

Johtajana Leppänen arvioi olevansa keskusteleva ja toimivansa mieluiten ryhmässä, minkä hän näkeekin olennaisena puoluekoneiston saamisessa toimimaan.

– Mutta silloin kun asioita pitää päättää, niin olen valmis tekemään päätöksiä nopeasti.

Järjestötoiminnan rinnalla Leppäselle on kertynyt kokemusta myös itsenäisestä, vaativasta työstä yliopistolla.

– En ole vielä löytänyt sellaista tyyppiä vasemmistossa jonka kanssa en tulisi toimeen, hän sanoo.

Hallitukseen nykyopposition kanssa

Leppänen arvioi, että Suomen taloustilanne on huono, koska nykyinen hallitus kurjistaa sitä tahallaan.

– Tällä hetkellä meidän pitää voimakkaasti pyrkiä siihen että seuraava hallitus rakentuisi nykyopposition varaan. Meidän kannattaa vahvistaa yhteistyötä vihreiden ja demareiden kanssa.

Leppänen pyrkisi puoluesihteerinä myös nostamaan kansainvälisen yhteistyön painoarvoa. Euroopan unionia kannattaa kehittää, mutta varalle tarvitaan vaihtoehto, ja vasemmiston tulisi pohtia sitä ajankohtaisten Plan B- ja DiEM 25 -liikkeiden pohjalta. Leppänen on toiminut itse Euroopan vasemmistopuolueen hallituksessa.

– Meidän pitää olla se porukka joka katsoo tulevaisuuteen. Meidän pitää luoda se parempi maailma huomiseksi. Mikäli ihmiset luottaisivat siihen, että me pystymme tähän, niin kannatus kasvaisi.

Vasemmiston piirissä on suunnattomasti osaamista ja hyviä ohjelmia tällä alueella, mutta valta puuttuu. Sitä Leppänen lähtisi hakemaan aiempaa laajemmasta yhteistyöstä.

– Meillä on tuhannen taalan paikka näyttää, että on olemassa vaihtoehto.

Joonas Leppänen

35-vuotias.

Apurahatutkija, väittelee keväällä poliittisesta filosofiasta.

Vasemmistoliiton puoluehallituksen jäsen.

Vasemmistoliiton Landstyrelsen varapuheenjohtaja.

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen.

Folktingetin valtuutettu.

Motto: On monta tapaa olla vasemmistolainen, hyväksytään se ja muutetaan maailma.