Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Yritykset käyttävät tutkimukseen ja tuotekehittelyyn kolmanneksen siitä mitä osinkoihin. Myös valtion panostukset pienenevät.

Yritykset jakavat tänä vuonna lähes 12 miljardia euroa osinkoja. Palkansaajien tuloratkaisu oli 0,4 prosenttia, omistajien 14 prosenttia.

Yritykset tyhjentävät kassojaan sillä perusteella, ettei kiinnostavia investointikohteita ole. Niitä ei myöskään tule, koska Suomessa leikataan nyt kaikilla rintamilla tutkimuksesta ja tuotekehittelystä. Sitä tekevät sekä yritykset että valtio.

Tilastokeskus kertoi torstaina, että tutkimus ja kehittämistoimintaan kohdistuvat määrärahat vähenevät kuluvan vuoden talousarviossa noin 127 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Kokonaisuudessaan valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus on vuoden 2016 talousarviossa noin 1 875 miljoonaa euroa.

T&k-rahoitus vähenee reaalisesti tänä vuonna 7,9 prosenttia viime vuodesta. Julkisen tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteesta laskee arviolta 0,89 prosenttiin.

Tutkimuslaitoksilta vietiin neljännes

Valtion leikkaukset kohdistuvat erityisesti Innovaatiorahoituskeskus Tekesiin ja valtion tutkimuslaitoksiin. Tekesin jakama tutkimus- ja kehittämisrahoitus laskee 107 miljoonalla eurolla, yli 23 prosentilla tänä vuonna. Valtion tutkimuslaitosten t&k-rahoituksen leikkaus on prosentuaalisesti vielä suurempi 24,4 ja euroissa 59 miljoonaa edellisvuodesta.

Yrityksissä suunta on sama. Ne käyttivät tutkimukseen ja tuotekehitykseen 4,4 miljardia euroa vuonna 2014. T&k-menot vähenivät edellisvuodesta runsaat 190 miljoonaa euroa, josta teollisuuteen kohdistui vajaa 160 miljoonaa. Menojen supistuminen on kiihtynyt, sillä vuosina 2012–2013 laskua oli 93 miljoonaa.

Yritysten tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä työskenteli vuonna 2014 noin 40 200 henkilöä. Se oli 650 henkilöä edellisvuotta vähemmän.