Jarmo Lintunen

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen nimenkeruu käynnistyi Suomessa.

Suomalaisilta tullaan seuraavan puolen vuoden aikana pyytämään allekirjoitusta kansalaisaloitteeseen, jolla pyritään saamaan kuriin epäterve kilpailu kuljetusalalla.

Euroopan kuljetusalan federaatio ETF (European Transport Federation) on käynnistänyt nimenkeruun eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen Oikeudenmukaisen liikenteen Eurooppa.

Kansalaisaloitteen on saatava tuekseen miljoona allekirjoitusta seitsemästä EU-maasta päästäkseen EU-komission käsittelyyn.

Kuljetusalan kansalaisaloitteella vaaditaan EU:n komissiota varmistamaan terveen kilpailun periaatteen toteutuminen kaikissa kuljetusmuodoissa niin maalla, merellä kuin ilmassakin.

Tavoitteena on suitsia epäterve liiketoiminta, joka johtaa sosiaaliseen polkumyyntiin ja palkkojen polkemiseen.

ILMOITUS

Aloitteessa EU-komissiota vaaditaan takaamaan työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu kotimaasta riippumatta. Yhdenvertaiseen kohteluun kuuluvat samapalkkaisuus ja samanlaiset työolot.

– Käytännössä se tarkoittaa lainsäädännön yhtenäistämistä, sanoo Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT:n projektisihteeri Juha Häkkinen.

Hänen mukaansa tarvitaan myös valvonnan periaatteiden ja sanktioiden yhtenäistämistä. EU:ssa tulee ensi vuonna käsittelyyn laaja liikennelakipaketti, jonka sisältöön kansalaisaloitteella halutaan vaikuttaa.

Suomen tavoite 30 000 nimeä

EU-maiden kuljetusaloilla työskentelee kaikkiaan noin 11 miljoonaa työntekijää. Suomen osuudeksi miljoonan nimen tavoitteesta on asetettu 30 000 allekirjoitusta.

Mukana kampanjassa ovat AKT:n lisäksi muut Kuljetusalan federaation KAF:n ammattiliitot.

Eurooppalainen kampanja nimien keräämiseksi käynnistyi viime syykuussa, kun kansalaisaloite rekisteröitiin. Nimien keräämiseen on aikaa vuosi aloitteen rekisteröinnistä eli 14. syyskuuta asti.

Nimien keruu on jo hyvässä vauhdissa esimerkiksi Tanskassa, Ruotsissa, Saksassa ja Romaniassa. Suomessa kampanjaa vasta käynnistellään. Tietoiskuja asiasta on luvassa helmikuun lopulla ja maaliskuussa nimienkeruu käynnistyy toden teolla.

Nimiä on ehditty jo hieman keräämään ja Häkkisen mukaan kokemukset ovat olleet hyviä.

– Ihmiset ymmärtävät hyvin, että kilpailun pelisääntöjen pitää olla reilut ja työntekijöiden kohtelun tasavertaista.

Nimen voi kirjoittaa myös kampanjan nettisivustolla. Sivustolta löytyy myös tietoa kampanjasta ja videoklippejä, joissa kerrotaan kokemuksia eri maista.

Suomalaisia kokemuksia ei sivustolta vielä löydy, mutta pian löytyy, lupaa Häkkinen. Lähiaikoina nettiin valmistuu myös suomalainen kampanjasivusto.