Lehtikuva/Trond H. Trosdahl

Viime vuosina Suomen talous on junnannut paikoillaan. Kasvua ei ole tapahtunut, mutta ei taantumistakaan. Suomi on takertunut nollakasvun silmukkaan.

Viime viikolla pk-yritysbarometri kertoi talouskäänteen tapahtuneeksi tosiasiaksi. Palvelualojen työnantajien Paltan tuore suhdannekatsaus ei näkemystä täysin tyrmää, mutta ei se sitä vahvasti tuekaan.

Yksityisten palvelutoimintojen liikevaihto ja myynnin volyymi kasvoivat 2015 viimeisellä neljänneksellä parilla prosentilla. Alkuvuonna kasvun odotetaan hetkellisesti hidastuvan, mutta nopeutuvan loppuvuodesta. Ekonomistikielellä kasvu ”kiihtyy maltillisesti”.

Henkilöstömäärä kasvussa

Palvelualojen odotukset lähitulevaisuuden suhteen ovat lievästi optimistiset. Arviot henkilöstökehityksestä tammikuussa olivat positiivisimmat neljään vuoteen. Henkilöstömäärän arvioidaan lisääntyvän myös lähikuukausina.

Suurimmaksi kasvun esteeksi nähdään kysynnän riittämättömyys.

ILMOITUS

Hidas kasvu ei suhdannekatsauksen mukaan tuo merkittävää muutosta nykytilanteeseen. Se antaa kuitenkin pelivaraa ongelmien ratkaisemiseen.

Palta toivoo työmarkkinajärjestöjen yhteiskuntasopimusneuvottelujen onnistuvan, samoin hallituksen lainsäädäntöhankkeiden. Ne toisivat järjestön mukaan ennustettavuutta ja loisivat kasvumahdollisuuksia.

Palvelualojen menestyksen avain on Paltan arvion mukaan tuottavuuden kasvussa ja yritysten kansainvälistymisen lisääntymisessä.

Kasvu keskittyy nuoriin yrityksiin

Yksityisissä palveluissa kasvu keskittyy pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä nuoriin alle viisi vuotta toimineisiin yrityksiin.

Vuosina 2010 – 2015 kaksi kolmasosaa palvelujen liikevaihdon kasvusta tapahtui nuorissa yrityksissä.

Mikro- ja pk-yritysten osuus alan kasvusta on ollut kolmannes.