Lehtikuva/Martti Kainulainen

Työttömänä tai toimenpiteissä yhteensä 483 000 suomalaista.

Työttömyys pomppasi tammikuussa ylöspäin sekä työ- ja elinkeinoministeriön että tilastokeskuksen mittareilla.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa yhteensä 368 100 työtöntä työnhakijaa. Se on 8 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli tammikuussa 245 000, mikä oli 14 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen mittaama työttömyysaste nousi 9,3 prosenttiin. Vuotta aiemmin se oli 8,8 prosenttia. Kaikki muutkin tunnusluvut olivat punaisella: työllisiä oli 14 000 vähemmän kuin edellisvuoden tammikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 9 000 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Puolet nuorisotyöttömyyksistä katkeaa

Ministeriön mukaan alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli vain 400 enemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Yhteensä heitä oli 48 300. Nuorten työttömyyksistä päättyi ennen kolmen kuukauden työttömyyttä tammikuussa hieman yli puolet, 58,7 prosenttia. Se on 2,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tilastokeskuksen mukaan 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli 21,1 prosenttia. Se nousi viime vuoden tammikuusta 1,1 prosenttiyksikköä.

ILMOITUS

15–24-vuotiaita nuoria oli tammikuussa yhteensä 640 000. Heistä työllisiä oli 214 000 ja työttömiä 57 000.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 120 700, mikä on 19 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 135 200 eli 3 500 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Uusia avoimia työpaikkoja vähemmän

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin tammikuun aikana 52 100 eli tuhat vähemmän kuin edellisen vuoden tammikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli tammikuussa avoinna 80 100 työpaikkaa, mikä on 2 800 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttömien työnhakijoiden lisäksi aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli tammikuun lopussa 114 700 henkilöä, mikä on 7 100 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja omaehtoinen opiskelu.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1,4 miljoonaa eli 9 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 177 000, mikä oli 32 000 enemmän vuoden 2015 tammikuuhun verrattuna. Piilotyötön on työvoiman ulkopuolella oleva henkilö, joka haluaisi ansiotyötä ja olisi työhön käytettävissä kahden viikon kuluessa, mutta ei ole etsinyt työtä viimeisen neljän viikon aikana. Piilotyöttömyyden syitä ovat työnhausta luopuminen tai muut syyt kuten opiskelu, lasten hoito tai terveydelliset syyt.