Suomessa on paljon lapsiperheitä, joissa ei aina ole kylliksi ruokaa. Meillä ei kuitenkaan nähdä nälkää siinä mielessä kuin Keski-Afrikassa ja Etelä-Aasiassa sekä kaikkien suurkaupunkien slummeissa.

Mistä syystä he ovat nälissään? Asuvatko ihmiset liian tiheästi vai väärissä paikoissa?

Maapallon lämpimillä ja viljavilla alueilla asuu valtaosa ihmiskunnasta. Niillä alueilla viljellään perinteisesti riisiä ja se on edelleen pääsiallinen ravinnon lähde siellä. Sadot eivät kuitenkaan ole joka vuosi samanlaisia.

Tiheään asutuissa paikoissa ei ole ylijäämävarastoja. Niitä on esimerkiksi USA:n keski- ja eteläosien valtavilla viljelyksillä. Sellaisia voisi olettaa olevan myös Mustanmeren pohjoispuolen mustan mullan alueella. Nyt sillä soditaan jonninjoutavista arvovaltakysymyksistä ja viljelykset ovat rappeutuneet.

Sota on yksi nälän aiheuttaja. Aikaisemmin näillä alueilla oli ylituotantoa. Toinen nälän aiheuttaja on ahneus. Tuottajamaat eivät anna edes alennuksella ylijäämiään sinne, missä ruoasta on huutava pula. Nämä kaksi nälän tuottajaa ovat poliittisia ja siten ihmisten ratkaistavissa.

ILMOITUS

Kolmas ongelma on geenimanipulaation pelko. Geenimutaatiolla muutetaan viljelyskasvin perimää sillä tavalla, että se kestää paremmin sään yllättäviä vaihteluja. Muuntelu herättää pelkoja siitä syystä, että sen arvellaan syrjäyttävän luonnolliset kasvit.

Niin tietysti voi käydäkin, jos muunnellut ja muut kasvit kasvavat yhdessä. Muunneltu saattaa voittaa kasvutilan muuntelemattomalta. Tästä syystä muunnellut ja muuntelemattomat viljakasvit on kasvatettava eri pelloilla.

Nälkää siis aiheuttaa se, että moraalisiin syihin vedoten kasvien perimän muuntelu on yleensä kielletty.

Muuntelulla voisi kolminkertaistaa sadon. Tämä poistaisi nälänhädän viidessä vuodessa, jos asiaan paneuduttaisiin esimerkiksi Unescossa pätevien tiedemiesten voimin ja informoitaisiin ihmisiä oikealla tavalla.

Ihmiset asuvat kuka missäkin. Kansainvälinen solidaarisuus auttaisi nälänhätään ja kustannukset olisivat vain murto-osa siitä, mitä ovat sotiin käytetyt varat.