Lehtikuva/Sari Gustafsson

Kuntasäästöistä ikäviä yllätyksiä myös näkövammaisille.

Hallituksen tavoittelema kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen tuottaa outoja tuloksia. Lapsia ei tarvitse enää suojella kouluissa väkivallalta ja näkövammaisilta karsitaan kuljetuspalveluita.

Hallitus on muuttamassa peruskoulujen ja lukioiden järjestyssäännöt vapaaehtoisiksi, poistamassa velvollisuuden laatia suunnitelma lasten suojaamiseksi peruskoulussa, lukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä helpottamassa lapsen koulusta erottamista.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilan mukaan Suomessa koulukiusaaminen on vakava ilmiö ja ongelma. Kouluterveyskyselyjen mukaan enemmistö yläkouluikäisistä lapsista kokee, etteivät koulun aikuiset puutu kiusaamiseen. Suomessa lasten kokema koulutyytyväisyys on kansainvälisesti arvioituna heikkoa.

– Hallituksen toimet vaarantavat lasten arkiturvallisuutta ja vähentävät suunnitelmallisuutta koulukiusaamiseen puuttumisessa. Suunnitelmallinen työ kiusaamisen ehkäisyssä ja kiusaamiseen puuttumisessa on erittäin tärkeää. Koulujen velvoitteet eivät ole byrokratiaa, ne ovat osallisuutta, lasten arkea ja aikuisten vastuuta lasten arjesta, Kurttila kommentoi hallituksen linjausta.

Säästöä 350 000 euroa

Hän vaatii, että hallitus julkistaa peruskouluja ja toisen asteen oppilaitoksia koskevien velvoitteiden muuttamista koskevan valmistelumateriaalin.

ILMOITUS

– Onko hallitus arvioinut linjausten vaikutuksia lapsiin? Onko asiasta keskusteltu lasten ja nuorten, huoltajien tai kasvatuksen ammattilaisten kanssa? Onko linjauksilla minkäänlaista tieteellistä perustaa?

Hallitus on todennut, että lapsen määräaikaisen erottamisen koulusta helpottaminen toisi kunnille säästöä 200 000 euroa vuosittain vuodesta 2018 alkaen ja kouluturvallisuutta koskevien suunnitteluvelvoitteiden karsiminen kunnille säästöä 150 000 euroa vuodesta 2018 alkaen.

– Hallituksen arvio on taloudellisiltakin vaikutuksiltaan hyvin kyseenalainen. Hallitus leikkii lasten turvallisuudella ja opettajien jaksamisella, Kurttila toteaa.

”Yli 75-vuotiaat näkövammaiset kodin vangiksi”

Kuntien kustannusten karsinta ja velvoitteiden vähentäminen uhkaa myös näkövammaisten ihmisten itsenäistä selviytymistä. Näkövammaisten liiton mukaan valtiovarainministeriön 61 miljoonan euron leikkaus vammaisten palveluihin kohdistuvat erityisen kipeästi yli 75-vuotiaisiin näkövammaisiin. Heitä valtaosa näkövammaisista myös on.

Leikkausten takia tavallisen arjen sujumiseksi välttämättömät kuljetuspalvelut ja henkilökohtainen apu eivät vuoden 2018 ja 2019 jälkeen olisi ikääntyneille näkövammaisille subjektiivisia oikeuksia, vaan maksullisia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden järjestäminen vaihtelisi kunnittain.

Liiton mukaan tämä on ristiriidassa yhdenvertaisuuden kanssa, sillä iän perusteella ei voi syrjiä ihmistä, joka vammansa vuoksi tarvitsee apua.

Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, yli 75-vuotiaat näkövammaiset uhkaavat jäädä kotinsa vangiksi yksin ja ilman apua. Myös lasten, nuorten ja työikäisten näkövammansa vuoksi tarvitsemat palvelut ovat vaarassa.