Professori Matti Wiberg Turun yliopistosta pitää Suomen maakuntahallintouudistusta todellisen itsehallinnon kannalta ”Potemkinin kulissina”, kulissina vailla sisältöä.

– Mihin asiaan maakuntaitsehallinto on muka ratkaisu, Wiberg piikitteli Kunnallisalan kehittämissäätiön tilaisuudessa keskiviikkona.

Professorin mukaan ensin tehtiin päätös itsehallintoalueista ja vasta sen jälkeen ryhdyttiin keksimään sille perusteluja.

Wiberg piti maakuntahallintouudistusta tyypillisenä suomalaisena hankkeena. Ei ole kerrottu mitä tavoitellaan, joten eri toimijoilla on asiassa erilaiset tavoitteet.

Wiberg näkee useita vaaroja, joiden vuoksi itsehallintouudistus voi mennä pieleen. Ja meneekin, hän ennusti.

Perustettavat instituutiot muotoillaan kehnosti. Syntyy tehokkuustappioita, kun vanhoilta toimivilta instituutioilta siirretään tehtäviä ja valtaa uusille.

Yksi epäonnistumisen lähde voi olla Wibergin mukaan ”instituutiokaappaus”. Siinä uuden hallintotason ottaa haltuunsa ”maakuntarälssi”.