Lehtikuva/Martti Kainulainen

Pakkolakien korvaaminen enää viikkojen kysymys, ennakoi STTK.

Hallituksen valmistelemien pakkolakien korvaaminen laajalla työmarkkinasopimuksella nytkähti eteenpäin, kun neuvotteluja hiertänyt paikallinen sopiminen siirtyi keskiviikkona osaksi työmarkkinaneuvotteluja

Työmarkkinajärjestöjen johtajat ja ministerit Jari Lindström, Petteri Orpo ja Olli Rehn tapasivat keskiviikkona. Hallitus viestitti työelämän osapuolille, että paikallista sopimista kehitetään työehtosopimusten kautta ja sitä täydennetään lainsäädännöllä. Tavoitteena on yhdistelmä lainsäädäntöä ja työehtosopimuksissa soveltamista.

SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly sanoi hallituksen ilmoituksen selkeyttävän ja edesauttavan työmarkkinaneuvotteluja. Lyly pitää luonnollisena paikallisen sopimisen neuvottelujen siirtymistä myös työmarkkinapöytään.

Työmarkkinaneuvotteluissa on hallituksen liikahduksen jälkeen lähiviikkoina ratkaisun paikat.

– Työehtosopimus on oikea paikka paikallisesta sopimisen sisällöstä neuvottelemiselle ja sen kehittämiselle. Samalla paikallinen sopiminen on osa työehtoihin liittyviä sopimusneuvotteluja, jota se on ollut tähänkin asti.

Ratkaisu lähiviikkoina?

STTK:n mukaan työmarkkinaneuvotteluissa on hallituksen liikahduksen jälkeen lähiviikkoina ratkaisun paikat.

ILMOITUS

– STTK:n lähtökohta on, että paikallista sopimista kehitetään jatkossakin työ- ja virkaehtosopimusten kautta. Maan hallituksen tuore linjaus on tässä mielessä hyvä, puheenjohtaja Antti Palola kiitti.

Palola korosti, että vaikka paikallista sopimista ja työmarkkinaratkaisua on neuvoteltu eri pöydissä, asiat liittyvät kiinteästi toisiinsa.

– Tulevaisuuden työmarkkinoilla tarvitaan nykyistä enemmän paikallista sopimista. Ei ole yhdentekevää, miten sitä kehitetään. Sopimisen sisällöt on tultava työ- ja virkaehtosopimuksista. Lainsäädännön kautta tapahtuva, työ- ja virkaehtosopimukset ohittava sopiminen miellettäisiin pakoksi ja uhaksi sielläkin, missä se on jo arkea ja missä sopimisen kulttuuri toimii.

Yritykset valmiita

STTK:n helmikuun alussa Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan yrityksillä on valmius vahvistaa henkilöstön edustajan asemaa paikallisen sopimisen edistämiseksi. Yritykset ovat myös paikallisesti sopien valmiita maksamaan henkilöstölle enemmän palkkaa tai tulospalkkiota, jos yrityksen tulos kohenee.

– Nämä ovat rohkaisevia viestejä ja osoittavat, että paikallista sopimista on mahdollista kehittää yhteisymmärryksessä palkansaajien ja työnantajien välillä sopimusjärjestelmää kunnioittaen, Palola sanoi.

Henkilöstölle edustus hallintoon

Hallituksen mukaan paikallisen sopimisen pitää sisältää seuraavat elementit:

1. Järjestäytymättömät työnantajat on saatettava samalle viivalle kuin järjestäytyneet koskien sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

2. Paikallisesti on pystyttävä sopimaan työajoista sekä palkoista, palkanlisistä ja muista korvauksista.

3. Selviytymislauseke on määriteltävä sellaisia tilanteita varten, jolloin yritys kohtaa erityisen vaikeita haasteita.

4. Henkilöstön edustus ja tiedonsaanti on turvattava yrityksen hallinnossa.

5. Lopullinen päätösvalta paikallisesta sopimisesta tulee olla työpaikoilla.

Hallitus arvioi nyt käytävien neuvottelujen kautta syntyvien ratkaisujen kattavuutta toukokuun lopussa yhdessä keskusjärjestöjen kanssa. Sen jälkeen katsotaan, minkälaista lainsäädäntöä tarvitaan yhteisten ja toimivien pelisääntöjen varmistamiseksi paikallisen sopimisen ja henkilöstön edustuksen toteutumiselle.

Ylijohtaja Pekka Timosen johtaman kolmikantaisen työryhmän toimikautta on jatkettu kesäkuulle asti.