Lehtikuva/Vesa Moilanen

Vastaanottokeskuksia ylläpitävän Luonan hallituksessa istuvat poliitikot tuntuvat unohtaneen valvontatehtävänsä.

Kirjoitin jutun yksityisestä vastaanottokeskusbisneksestä Kansan Uutisiin. Tuolloin (21.10.2015) haastattelin myös Luonan hallituksen puheenjohtajaa Paavo Voutilaista. Kysyin häneltä henkilöstön määrästä ja pätevyydestä, ja esitin hänelle kirjallisesti kysymyksen myös maahanmuuttoviraston ohjeistuksen henkilöstömitoituksesta.

Lokakuun lopussa Luonalla oli majoitettuna 2 500 turvapaikanhakijaa kahdeksassa yksikössä eli henkilöstöä olisi pitänyt olla 66 ohjaajan ja kahdeksan terveydenhoitajan verran.

Voutilaisen mukaan henkilöstön rekrytoinnissa oli onnistuttu, koska ”Luona kuuluu konserniin, jossa on Suomen tehokkain rekrytointijärjestelmä” ja että” Luonan rekrytointia varten on perustettu erillinen tiimi, joka keskittyy nimenomaan Luonan henkilöstöhallintoon”. Pätevää henkilöstöä oli näin ollen hänen mukaansa ”riittävästi Migrin ohjeistukseen nähden”.

Hallituksessa istuu mielenkiintoisia yhteiskunnallisia vaikuttajia, kuten demari Ulpu Iivari ja kokoomuksen kansanedustaja Sanna-Liisa Lauslahti.

Luonan hallituksen jäsenten tehtävä olisi valvoa yhtiön toimintaa. Hallituksessa istuu mielenkiintoisia yhteiskunnallisia vaikuttajia, kuten demari Ulpu Iivari ja kokoomuksen kansanedustaja Sanna-Liisa Lauslahti.

Rasismia, henkilövajetta ja vaaratilanteita

Maahanmuuttovirasto on saanut useita kanteluita Luona Oy:n ylläpitämistä vastaanottokeskuksista. Kanteluita ovat tehneet työntekijät, asiakkaat ja viranomaiset ja niissä kirjelmöidään muun muassa turvapaikanhakijoiden epäammattimaisesta kohtelusta ja terveydenhuollon puutteista.

ILMOITUS

Yleisradion haastattelussa Luonan entiset työntekijät kertovat rasismista, henkilövajeesta ja vaaratilanteista vastaanottokeskuksissa. Sairaalaan ja lääkäriin pääsy on ollut vaikeaa, pistoksetta jäänyt diabeetikko on lojunut tajuttomana käytävällä.

Osa ohjaajista on täysin epäpäteviä, ihmisoikeudet ovat heille vieras käsite ja vartijat käyttäytyvät aggressiivisesti. Henkilöstöä on palkattu nollatyösopimuksilla tai sovittu palkka on ollut alle sosiaalialan työehtosopimuksen.

Luonan johto kielsi puhumasta toimittajien kanssa

Luonan vastaanottokeskuksiin ei päästetty viime lokakuussakaan toimittajaa. Henkilökunta kertoi minulle, että johto on kieltänyt heitä puhumasta median kanssa. Maahanmuuttoviraston viestintäpäällikkö Hanna Kautto vakuutti, että toimintaa ”valvotaan tehokkaasti”.

Yleisradion jutussa Luonan toimitusjohtaja Milja Saksin mukaan Luona on saanut tiedon ohjeistuksesta Maahanmuuttovirastolta vasta ”muutama viikko sitten”. Joko Milja Saksi ei puhu totta tai sitten hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välillä informaatio ei kulje. Lokakuussa Paavo Voutilainen oli täysin tietoinen Migrin ohjeistuksesta.

Jos viranomainen ei pysty valvomaan eikä toimittajille anneta tietoa tai heille puhutaan palturia saavat bisnesmiehet puuhastella rauhassa. Vastaanottokeskustoiminnassa pyörii suuria summia.