Jarmo Lintunen

Vuosilomalain muutos iskee vanhempainvapaisiin, joista valtaosan käyttävät naiset.

Eduskunnassa oleva vuosilomalain muutos leikkaa perhevapaalla olevan lomaoikeuksia. Jos hallituksen esitys hyväksytään, vuosilomaa kertyy jatkossa äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaista vain kuudelta kuukaudelta yhtä synnytystä tai adoptiota kohti. Tällä hetkellä naisten äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta kertyy vuosilomaa keskimäärin 10 kuukaudelta.

Ammattiliitto Pron tasa-arvoasiantuntija Jaana Asikaisen mukaan heikennys kohdistuu nimenomaan naisiin, koska naiset pitävät suurimman osan vanhempainvapaista. Pron blogissahän todistaa väitteen Kelan tilastoilla. Kela korvasi työnantajille vuosilomakustannuskorvauksia 71,5 miljoonaa euroa vuonna 2014. Korvauksia maksettiin 22 766 naisen ja 7 254 miehen osalta. Naisten pitämiä vuosilomapäiviä korvattiin keskimäärin 24 ja miesten keskimäärin 3,4 päivää.

Äideiltä neljä, isiltä yksi kuukausi

Asikaisen mukaan uudistus lyhentäisi äitien lomaoikeutta noin 40 prosenttia. 105 arkipäivän äitiysvapaa ja 158 arkipäivän vanhempainvapaasta äidille kertyy lomaoikeutta kuudelta kuukaudelta. Jos myös isä pitää kaikki mahdolliset perhevapaat eli 54 arkipäivän isyysvapaan ja 158 arkipäivän vanhempainvapaan, uudistus vie lomaoikeutta vain noin kuukauden nykyiseen verrattuna.

”Hallituksen esityksessä on siis lukuisia sukupuolisyrjinnän elementtejä. Säännös asettaa tosiasiallisesti huomattavasti suuremman määrän naisia kuin miehiä epäedulliseen asemaan, eikä tälle ole objektiivista, sukupuolesta riippumatonta oikeuttamisperustetta. Palkkaeriarvoisuuden kasvattaminen sotii perustuslaillisia oikeuksia vastaan”, kirjoittaa Asikainen.

Hallituksen mukaan asiaan ei liity tasa-arvo-ongelmaa, koska vanhemmat voivat jakaa vanhempainvapaan. Asikaisen mielestä hallitus kuvittelee, että äitien etujen heikennys kannustaisi isiä pitämään nykyistä enemmän vanhempainvapaata.

ILMOITUS

Lain on tarkoitus tulla voimaan jo runsaan kuukauden kuluttua 1.4.2016. Se koskisi lomakaudella 2017 pidettäviä lomia.

Hallitus arvioi valtion säästävän työnantajille maksettavia korvauksia noin 27,5 miljoonaa euroa.

”Laskun maksavat äidit”, Asikainen kirjoittaa.