Lehtikuva/Markku Ulander

Kansanedustaja Matti Semi vaatii lisää resursseja kabotaasiliikenteen valvontaan.

Kansanedustaja Matti Semi on huolissaan hallituksen toimista, jotka vapauttaisivat ulkomaisten rekkojen tulemisen Suomen teille, niin sanotun kabotaasin. Kabotaasi tarkoittaa maan sisäistä kuljetusta kulkuneuvolla, joka on rekisteröity toiseen maahan.

– Olen erittäin huolestunut siitä, miten ulkomaisten kuljetusten nykyistä laajempi salliminen Suomen teillä vaikuttaa harmaan talouden kasvuun. Tarvitsemme viimeistään nyt lisää resursseja kabotaasiliikenteen valvontaan, mutta hallitus on ollut tähän asti haluton panostamaan tarpeeksi harmaan talouden torjuntaan, sanoo Semi.

– Luulisi kuitenkin hallituksenkin tajuavan, että Suomella ei ole varaa luopua 2,7 miljardin vuosittaisista verotuloista. Suomen on vastustettava Euroopan komission vaatimuksia kabotaasiliikenteen vapauttamisesta jopa EU:n tuomioistuimeen saakka, hän vaatii.

Kuljetusala on Suomen talouden kannalta merkittävä toimiala. Maanteiden tavaraliikenteen vuotuinen liikevaihto on noin 6 miljardia euroa. Kuljetusalalla työskentelee Suomessa arviolta 100 000 ihmistä.

Soini syytti muita

Asia nousi esille myös eduskunnan kyselytunnilla torstaina. Ulkoministeri Timo Soinille huomautettiin, että esimerkiksi Tanska ei ole samassa tilanteessa luopumassa omista kansallisista linjauksistaan.

ILMOITUS

Soini syytti asiasta edellisiä hallituksia.

– Tämä on syytä ymmärtää, että aivan samalla tavalla kuin rikkidirektiivi myös tämä kabotaasipäätös on EU-direktiivi, joka on senaikaisen hallituksen ja edunvalvonnan puolesta, ikävä kyllä, tässä muodossa hyväksytty.

Matti Semin mukaan ulkomaisten toimijoiden vyöry Suomen teille on suuri haaste suomalaisille työpaikoille ja kuljetusalan yrittäjille.

– Kabotaasiliikenteen riittämätön valvonta on jo aiheuttanut paljon vaikeuksia suomalaisille kuljetusalan yrittäjille, kun laiton kabotaasi on syönyt kannattavuutta.

– Tarvitsemme lisää valvontaa, jotta kilpailu pysyy reiluna ja työpaikat Suomessa. Hallituksen ei pidä nyt kiirehtiä kansallisten säännösten purkamista. Nyt on lähdettävä kehittämään omaa lainsäädäntöä, jotta harmaa talous ja kuljetusalaa kiusaavat muut laittomuudet saadaan kuriin, sanoi Semi.

Talvirenkaita ja tiemaksuja

Liikenneministeri Anne Berner sanoi kyselytunnilla, että hallitus valmistelee toimia kotimaisten kuljetusyritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi.

– Nyt ollaan valmistelemassa tielakia, jossa tullaan huomioimaan talvirengassäädöksiä, ja niiden on tarkoitus turvata meidän liikenneturvallisuuttamme tiellä. Tarkoitus on kiristää tältä osin raskaan liikenteen talvirengasvaatimuksia.

– Lisäksi olemme selvittäneet sähköisten rahtikirjojen käyttöönottoa, tilaajavastuulain kiristämistä, tiemaksujen käyttöön ottamista ja Tullin ja poliisin resurssien ja osaamisen kehittämistä.

Berner lupasi päätöksiä tiemaksuista kevään kehysriihen aikaan. Talvirenkaista ja siihen liittyvästä päätöksestä on mahdollisuus tehdä erillinen ratkaisu asetuksella. Tieliikennelakiuudistus taas tulee loppuvuodesta eduskuntaan.

– Sähköisistä rahtikirjoista voimme päättää nopeallakin aikataululla asetuksella ja digitaalisesta valvonnasta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista käymme yhteisneuvotteluja niin Tullin kuin poliisin kanssa, kertoi Berner.