Raha-automaattiyhdistyksen palkitsi Vailla vakinaista asuntoa ry:n matalan kynnyksen toiminnan.

Raha-automaattiyhdistyksen vuoden 2016 Vaikuttavaa! -tunnustuspalkinnon saivat Vailla vakinaista asuntoa ry:n matalan kynnyksen toiminnan lisäksi Marttaliitto ja Oulun Seudun Muistiyhdistys.

– Palkinto on osoitus sitkeästä ja laadukkaasta työstä, jolla saavutetaan vuosittain merkittäviä konkreettisia tuloksia, toteaa Vva:n toiminnanjohtaja Sanna Tiivola.

Järjestöllä on kaksi matalan kynnyksen toimipistettä: vertais- ja vapaaehtoistoiminnan keskus Vepa, joka toimii myös yökeskus Kalkkerssina, sekä Vartiosaaren ja Soldiksen toimintakeskukset, jotka toimivat päihteettöminä virkistys- ja kuntoutuspaikkoina.

Muut yhdistyksen matalan kynnyksen palvelut tavoittavat ihmisiä, joiden pääsy virallisten palveluiden piiriin on eri syistä hyvin haasteellista.

Järjestön Yökiitäjä-auto on etsivän työn muoto, jossa kahden sairaanhoitajan tiimi liikkuu pääkaupunkiseudulla yöaikaan, etsien kontakteja kadulla oleviin ihmisiin.

ILMOITUS

Lisäksi järjestön toinen liikkuvaa tukityötä tekevä työpari rakentaa siltaa syrjäytyneiden ja yhteiskunnan välille. Liikkuvan tuen palvelut tavoittavat reilusti yli tuhat ihmistä joka vuosi.

Yhdistyksellä työskentelee myös asumisneuvoja, jonka kautta apua saa kuukausittain lähemmäs sata ihmistä.

Vailla vakinaista asuntoa ry on asunnottomien itsensä vuonna 1986 perustama yhdistys.

Tukipalvelujensa ohella järjestö toimii asunnottomien edunvalvojana ja pyrkii lisäämään asunnottomien ja asunnottomuutta kokeneiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia yhteiskunnassa.

RAY tukee vuosittain noin 800 järjestön toimintaa ja seuraa järjestelmällisesti avustusrahojen käyttöä sekä niillä tuotetun toiminnan laatua.