Lehtikuva/Vesa Moilanen

Unicefin mukaan esitetty ulkomaalaislain muutos jättäisi työttömän lapsen sodan jalkoihin.

Sisäministeriön ulkomaalaislain muutos asettaisi toimeentulovaatimuksia niin Suomen kansalaisille kuin Suomessa kansainvälistä suojelua saavalle. Jos esimerkiksi Suomessa oleva mies haluaa saada luokseen puolisonsa ja kaksi lasta, tulee hänen ansaita kuukaudessa nettona 2 600 euroa.

Suomen Unicef pitää esitystä kohtuuttomana ja raadollisena.

– Toimeentulovaatimus tarkoittaa käytännössä sitä, että pienituloisten vanhempien lapset joutuvat elämään ilman toista tai molempia vanhempiaan, mutta rikkaammille suodaan perhe-elämä. Tämä ei ole lapsen oikeuksien sopimuksen edellyttämää yhdenvertaista kohtelua, toteaa Suomen Unicefin ohjelmajohtaja Inka Hetemäki.

YK:n lapsen oikeuksien sopimus huomiotta

Hallituksen esityksessä pyritään ”huomioimaan kansainväliset sopimusvelvoitteet.” Unicefin mukaan siinä on kuitenkin jätetty huomioimatta YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen yleisperiaate, artikla 2, joka velvoittaa yhdenvertaiseen kohteluun ilman minkäänlaista lapsen, hänen vanhempiensa tai muun laillisen huoltajan kansallisuuteen tai varallisuuteen perustuvaa erottelua.

– Pakolaisten kohdalla tilanne voi olla erityisen raadollinen. Lakiesitys tarkoittaa käytännössä sitä, että pienituloisen tai työttömän pakolaisen lapsi jää sodan jalkoihin tai pakolaisleireille vaille kunnon ravintoa, terveydenhoitoa ja koulutusta, Hetemäki sanoo.

Suomen tiukennukset pohjautuvat EU:n perheenyhdistämisdirektiiviin. Se asettaa kuitenkin vain vähimmäisvaatimukset perheenyhdistämiselle. Hallitus kertoo esityksessään tavoittelevansa sitä, että ”Suomi ei näyttäytyisi poikkeuksellisen houkuttelevana turvapaikanhakumaana”.

– Yhdenvertaisen kohtelun vaatimus on keskeinen periaate kaikessa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, perustuslaissamme ja muussa lainsäädännössämme. Siitä ei voi laistaa edes kriisitilanteissa, Hetemäki painottaa.