Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kansanedustaja Katja Hänninen (vas.) arvioi, että käräjäoikeusverkoston supistaminen vaarantaa oikeusturvan.

SDP:n kansanedustaja, varatuomari Johanna Ojala-Niemelä vaatii, että supistuksen vaikutukset kansalaisten oikeusturvaan on selvitettävä ensin.

Lakimiesliitto osasi odottaa supistamispäätöstä. Liiton mukaan lakkautusten kustannuksia on nyt seurattava tarkkaan.

Kynnys turvautua oikeuslaitoksen tarjoamaan oikeusturvaan nousee.

Oikeusministeri Jari Lindström (ps.) kertoi lakkautuksista torstaina aamupäivällä. Jatkossa käräjäoikeuspaikkakuntia on 20, kun niitä on nyt 27.

Mistä säästöt?

Vasemmistoliiton kansanedustaja ja lakivaliokunnan jäsen, raahelainen Katja Hänninen on tyrmistynyt.

ILMOITUS

– Lakivaliokunta on edellyttänyt, että käräjäoikeusverkostoa uudistettaessa on huomioitava asiakasnäkökulma, alueen kehitysnäkymät ja uudistuksen linjauksien on oltava mahdollisimman selkeät sekä perustuttava etukäteen tiedossa oleviin kriteereihin, Hänninen sanoo.

– Oikeusministeriö on kuitenkin jättänyt lakivaliokunnan lausunnon täysin näiltä osin huomioimatta. Mistä säästöt syntyvät, kun useat istuntopaikat ovat jo nyt ruuhkautuneet ja käsittelyajat pidentyneet?

Käräjäoikeus lakkaisi esimerkiksi Ylivieskasta, jonne jää kanslia. Kanslia taas lakkaisi uudistuksen takia esimerkiksi Raahesta.

– Nämä supistukset tehdään, vaikka Ylivieska-Raahen käräjäoikeus toimii tehokkaasti ja asioiden käsittelyajat ovat keskimääräistä lyhyempiä, Hänninen ihmettelee.

Kaikki eivät osaa

Oikeusministeri perusteli käräjäoikeusverkon supistamista säästöjen hakemisella ja kansalaisten oikeusturvan varmistamisella.

– En ymmärrä, miten kansalaisten oikeusturvaa parannetaan pidentämällä asiointimatkoja merkittävästi, Hänninen sanoo.

Hän ei luota siihen, että asiat voitaisiin hoitaa sähköisellä asioinnilla.

– Kaikilla ei ole riittävää osaamista ja laitteistoa sähköisten yhteyksien käyttämiseen.

Hän muistuttaa siitä, että käräjäoikeusverkostoa supistettiin merkittävästi vain kuutisen vuotta sitten.

– Meillä ei ole edes kattavaa selvitystä siitä, miten tämä vaikutti kansalaisten oikeusturvaan ja silti edessä on jo uusi karsiminen.

Pitkät matkat

Ojala-Niemelä on huolissaan erityisesti harvemmin asuttujen seutujen jatkosta.

– Monilla kansalaisilla matka lähimpään käräjäoikeuteen voisi muodostua kohtuuttoman pitkäksi. Nyt kustannuksia sälytetään asiakkaiden maksettavaksi ja kynnys turvautua oikeuslaitoksen tarjoamaan oikeusturvaan nousee, hän arvioi.

– Tällainen muutos lisää kansalaisten alueellista eriarvoisuutta ja heikentää oikeudenhoitoon liittyvien palveluiden saatavuutta.

Hän toteaa, että lainkäyttö käräjäoikeuksissa perustuu suurelta osin asianosaisten henkilökohtaiseen läsnäoloon.

– Oikeusturvan saatavuuden kannalta tuomioistuinten saavutettavuudella on suuri merkitys, hän muistuttaa.

Ojala-Niemelä perää hallitukselta tarkempaa tietoa päätösten taustalla olevista laskemista.

– Onko hallitus säästöjä laskiessaan huomioinut ne ylimääräiset kulut ja sen ylimääräisen vaivan, joka kansalaisille koituu oikeudenkäynteihin liittyvien matkojen pidentymisestä?

Hän on huolissaan myös henkilöistä, jotka menettävät työpaikkansa supistusten seurauksena.

Matkakustannukset tarkkailuun

Suomen Lakimiesliitossa osattiin odottaa leikkausuutisia. Vuosi sitten hallituksen käsittelyssä oli ehdotus, jossa esitettiin 10–13 käräjäoikeuden lakkauttamista. Tuolloinen oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) tyrmäsi ehdotuksen.

– Vuonna 2010 toteutetun edellisen lakkautusprojektin vaikutuksia kansalaisten oikeusturvaan tai tuomioistuinlaitoksen kustannusrakenteeseen ei ole kunnolla tutkittu ja se olisi pitänyt tehdä ennen mahdollisia uusia lakkautuksia., Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander kritisoi.

Tilander korostaa, että oikeusministeriön tulee seurata tiiviisti lakkautuksista seuraavaa tuomareiden, syyttäjien, oikeudenkäyntiavustajien ja todistajien matkakustannusten kasvua.

Lakimiesliitto ei katso hyvällä myöskään tuomioistuinten ulkopuolisten oikeuspalvelujen karkaamista kauemmas ihmisten ulottuvilta.

– Tuomioistuinpalvelujen lisäksi ihmisiltä katoavat kauemmaksi perhe- ja perintöasioihin liittyvät tuomioistuinten ulkopuoliset palvelut ja pk-yrityksiltä esimerkiksi sopimusten laatimiseen liittyvä osaaminen, kun asianajo- ja lakiasiaintoimistot muuttavat pois lakkautuspaikkakunnilta, Tilander sanoo.

Uudistus on määrä toteuttaa vuonna 2018.