Bailiffgatewebmaster

Yleisintä tappamiseen ja tuhoamiseen liittyvät sanat ovat Vanhassa testamentissa.

Kansainvälisessä lehdistössä on viime päivinä laajasti uutisoitu tietokoneinsinööri Tom Andersonin tekstianalyysistä, jonka mukaan Raamattu ja erityisesti Vanha testamentti on selvästi väkivaltaisempi kuin Koraani.

Anderson käytti selvitykseensä itse kehittämäänsä ohjelmaa, jonka nimi sattumoisin on Odin Text. Analyysin kohteina olivat pyhien kirjojen englanninkieliset käännökset.

Analyysin mukaan Vanhan testamentin sisällöstä 5,3 prosenttia liittyi tappamiseen ja tuhoamiseen. Uudessa testamentissa tämä osuus oli 2,8 prosenttia ja Koraanissa 2,1 prosenttia.

Anderson luokitteli sanoja myös kahdeksan perustunteen mukaan. Analyysin mukaan Raamatussa oli enemmän vihaan liittyviä sanoja ja vähemmän luottamukseen liittyviä sanoja kuin Koraanissa.

Anderson kertoo blogissaan, että tutkimus sai alkunsa terrorismista käytävästä keskustelusta eli siitä, heijastaako islamilainen fundamentalismi jotain perustavaa eroa maailmanuskontojen väkivaltakäsitysten välillä.

Anderson korostaa itse, ettei tällainen tekstianalyysi voi antaa mitään lopullista todistetta puoleen eikä toiseen. Hän huomauttaa myös, etteivät Raamattu ja Koraani ole ainoita kristinuskon ja islamin piirissä syntyneitä tekstejä, eivätkä ne ole yhteenveto kaikista näiden uskontojen opetuksista.

Aiheesta enemmän:

Andersonin blogiteksti