Irma Taavela

40-vuotias.

Insinööri ja merkonomi.

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen.

Hämeen Vasemmiston entinen puheenjohtaja.

Hämeenlinnan vasemmistoliiton puheenjohtaja.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu, lasten ja nuorten lautakunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja, maakuntahallituksen varajäsen.

Motto: Ylitetään itsemme!

Ei pomottaja, vaan mahdollistaja.

Vasemmistoliiton syvä uudistaminen on välttämätöntä, totesivat Hämeen Vasemmisto ja sen silloinen puheenjohtaja Irma Taavela yhdessä viime toukokuussa. Taavela ilmoitti samalla olevansa käytettävissä uudeksi puoluesihteeriksi.

Puoluesihteerin valinta on edessä ensi kesäkuussa Oulun puoluekokouksessa. Taavelan mielestä puoluesihteerin tulee toimia linkkinä puoluehallituksen ja järjestökoneiston välillä kumpaankin suuntaan. Omaa osaamistaan hän käyttäisi kentän motivointiin ja puoluetoiminnan kehittämiseen. Poliittinen kannanottaminen ei ole päätarkoitus, vaan Taavelalla on tehtävään ammatillinen näkökulma.

Itse hän sanoo pyrkivänsä tehtävään, koska tuntee vasemmistoliikkeen ja oma koulutus- ja työtausta tukee sitä. Taavela on tuotantotalouden insinööri ja valmistumassa teknologiajohtamisen (YAMK) koulutusohjelmasta. Vahvuuksinaan hän pitää organisaatioiden ja johtamisen osaamista. Markkinoinnin ja viestinnän näkökulma taas liittyy kaikkeen, mitä puoluetyö tänään on.

– Tällainen koulutus- ja työpohja voi olla tervetullut, jos halutaan uskottavuutta myös perinteisten kannattajien ulkopuolelta, hän sanoo.

ILMOITUS

Puoluesihteeri on puoluetoimiston päällikkö, mutta Taavela ei olisi puoluetoimistossa työskentelevien eri alojen asiantuntijoiden pomottaja.

– Tämän päivän näkemyksen mukaan hyvä johtaja ei ole pomo eikä käskyttäjä, vaan mahdollistaja ja tukija.

Yhteiskunnallista markkinointia

Vasemmistoliiton palkalliset työntekijäresurssit ovat minimaalliset, heitä on yhteensä runsaat kymmenen. Alueellisia toimijoita jossain on, jossain ei, ja samat ihmiset ovat ylityöllistettyjä.

Irma Taavelan mielestä tässä tilanteessa pitäisi pystyä motivoimaan ihmisiä ja saamaan vapaaehtoistyö näkyväksi. Itse hän näkee vasemmistoliiton työryhmien olevan avainasemassa etsittäessä lisäresurssia poliittiseen toimintaan. Sitä kautta ohjelmatyö ja kampanjat kehittyvät ja tuottavat jatkuvasti tausta-aineistoa eduskuntaryhmälle ja puoluetyöhön.

Hän puhuu yhteiskunnallisesta markkinoinnista, jolla on mahdollisuus avata silmiä. Entinen nuorisoliittolainen ottaisi mallia Vasemmistonuorten kampanjoista.

Työryhmien tehostamisella myös helpotettaisiin puolueen työntekijöiden painetta.

Taavelan mukaan tilanne on outo, kun on olemassa ihmisiä, jotka haluavat tehdä, mutta kokevat, etteivät voi.

– Kukaan ei osastoissa ja piireissä estä tekemästä, mutta kukaan ei myöskään tuo sitä ulkopuolelta, vaan ihmisten itsensä pitää ottaa vastuu, Taavela sanoo entisen piirijärjestön puheenjohtajan kokemuksella siitä, että helposti valitetaan keskustoimiston tuen puuttumista.

Vihreä tuo työtä

Yhdysvaltalaisen psykologi Abraham Maslowin vuonna 1943 esittämän tarvehierarkian mukaan ihmisen tärkeimmät tarpeet ovat hengissä säilymisen fyysiset edellytykset, kuten ruoka ja juoma. Perustarpeet ovat myös vasemmistoliiton politiikan kovaa ydintä ja ne täytyy tuoda vahvasti esiin, Taavela sanoo.

– Samalla voimme kertoa, miksi asiat ovat huonosti. Meidän talouspolitiikkamme on minusta ihan keskeisessä roolissa, mutta se pitää paketoida ymmärrettävästi.

– Vasemmistoliitolla on nyt ollut hyviä painotuksia, mutta aika paljon ne ovat reagointia hallituksen toimiin. Samalla pitäisi olla se, että mitä tilalle. Reagointi ja omien näkemysten esille tuominen eivät sulje pois toisiaan.

Jos jotain pitäisi nostaa enemmän esille, niin Taavelasta työllisyyttä ja ympäristöasioita – ja sitä, että ne kulkevat käsi kädessä.

– Jos yritysten verojenmaksu liitettäisiin siihen, paljonko ne sijoittavat ja investoivat tuotekehitykseen uusien energiamuotojen mukaan, niin sehän tuo suoraan työtä lisää. Samoin hyvinvointipalvelut ovat jatkossa sellaisia, jotka eivät saastuta.

Suomi on Taavelan mukaan jo myöhässä cleantechissä eli puhtaassa teknologiassa, mutta se on edelleen kestävästi, nimenomaan kestävästi, työllistävä mahdollisuus.

Punavihreyteen Taavela suhtautuu niin, että ilman punaista ei ole vihreää. Ne eivät ole vastakkaisia. Enemmän punaista tarkoittaa työtä ja toimeentuloa. Vihreä on se, joka tulevaisuudessa tuo enemmän työtä.

Irma Taavela

40-vuotias.

Insinööri ja merkonomi.

Vasemmistoliiton puoluevaltuuston jäsen.

Hämeen Vasemmiston entinen puheenjohtaja.

Hämeenlinnan vasemmistoliiton puheenjohtaja.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuutettu, lasten ja nuorten lautakunnan ensimmäinen varapuheenjohtaja, maakuntahallituksen varajäsen.

Motto: Ylitetään itsemme!