Sirpa Puhakka nosti aiheellisen ja erittäin ajankohtaisen kysymyksen artikkelissaan ”Aika miettiä puoluesihteerin roolia” (KU 15.1.). Lähtökohtainen ajatus oli se, että puoluesihteerin tulisi pääasiallisesti toimia puolueen organisaation hallinnollisena johtajana.

Puhakka nosti myös esiin sen, että puoluesihteerin täytyy toimia saumattomasti yhteen muun puoluejohdon kanssa. Lisäksi tälle työlle oman haasteensa tuo se, että vasemmistoliiton organisaatio koostuu monista itsenäisistä toimijoista, joita kuitenkin tulisi pystyä koordinoimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Näistä ajatuksista on helppo olla samaa mieltä.

Vaikka jaan ajatuksen siitä, että puoluesihteeri on ensisijaisesti vastuussa organisaation toiminnasta, niin on kuitenkin hyvä pohtia puoluesihteerin roolia poliittisen toimijuuden ja hallinnon välimaastossa. Puoluesihteerin vastuulla on järjestökoneiston toiminta ja sen kehittäminen, mutta se ei tarkoita sitä, että puoluesihteerin rooli olisi puhtaasti hallinnollinen.

Itse ajattelen, että poliittisen organisaation muoto ja sen kehittäminen on hyvinkin poliittinen kysymys. Kyse on kuitenkin erilaisesta poliittisuudesta kuin esimerkiksi puolueen puheenjohtajan rooli. Puoluesihteerin kannalta olennaiset poliittiset kysymykset liittyvät muun muassa jäsendemokratiaan, suhteisiin lähijärjestöihin, nykyisen puoluehallituksen strategiatyön jatkamiseen ja niin edelleen. Toisin sanoen koko kysymys siitä, miten luodaan puolue joka organisaation näkökulmasta vastaa nykyajan haasteisiin, on poliittinen kysymys.

Puoluesihteerin rooli on järjestön hallinnon lisäksi liikkeen tämän kehitystyön johtaminen. Kehitystyö edellyttää sellaisten puitteiden luomista, jotka mahdollistavat saumattoman yhteistyön jäsenistön, puoluetoimiston ja muun puoluejohdon välillä.

Tulen itse kevään mittaan tarjoa-maan omia ajatuksiani siitä, miten nämä asiat voidaan toteuttaa. Toivoisin kuitenkin mahdollisimman paljon keskustelua, yhteydenottoja sekä kritiikkiä kyseisistä asioista ja ajatuksistani.

Paras idea siitä miten puoluetta tulisi kehittää ja näkemys puoluesihteerin roolista saavutetaan keskustelun, kritiikin ja ajatusten vuorovaikutuksen kautta. Tämä on myös paras tapa selvittää puolueemme todellisen johtajan, siis jäsenistön, tahto. Puoluesihteeri on tälle tahdolle alisteinen, ja näin ollen yksi puoluesihteerin rooleista on olla puolueen jäsenistön tahdon toteuttajana.