Lehtikuva/Vesa Moilanen

 

Heikko suhdannevaihe jatkuu yhä. Elinkeinoelämän keskusliiton tammikuussa yrityksiltä keräämän aineiston perusteella tilanteen odotetaan säilyvän nykyisellään. Sikäli kun elpymisodotuksia tuli esiin, ne olivat hyvin hentoisia.

Henkilöstön määrän odotetaan vähenevän hieman.

Teollisuudessa ja rakentamisessa tilanteeseen odotetaan lievää parannusta. Nykytilanne arvioidaan kuitenkin huomattavasti keskimääräistä heikommaksi erityisesti teollisuudessa.

Teollisuuden uudet tilaukset lisääntyivät hieman viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Rakentamisessa uusien tilauksien määrä pysytteli viime vuonna ennallaan ja lähikuukausina odotetaan loivaa kasvua.

Teollisuusyritykset ennustavat tuotantonsa kasvavan lähikuukausina hyvin hitaasti, tilauskannan pysyvän matalana ja henkilöstön määrän vähenevän hieman.

ILMOITUS

Sekä teollisuuden että rakentamisen tilauskanta on normaalitasoa niukempi.

Palvelualoilla suhdanteet kohenivat hieman viime vuoden lopulla. Palveluyritykset odottava myynnin kasvun nopeutuvan seuraavan puolen vuoden aikana, mutta kannattavuus ei parane. Henkilöstön arvioidaan vähenevän hieman.

EK:n kyselyyn vastanneista teollisuusyrityksistä 12 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavan puolen vuoden aikana. Suhdanteiden heikkenemistä odottaa 8 prosenttia yrityksistä.

Rakennusalalla vastaavat prosenttiosuudet olivat 13 – 9.

Palveluyrityksistä 12 prosenttia uskoo parempaan huomiseen ja alamäkeä povaa 15 prosenttia.

Barometri 50 vuotta

Tärkein toiminnan este kaikilla toimialoilla on kysynnän puute. Rekrytointivaikeuksia esiintyi jonkin verran rakentamisessa ja hiukan myös palvelualoilla.

Rahoitusvaikeuksia koettiin 8 prosentissa rakennusalan yrityksiä.

EK:n tammikuussa suorittamaan kyselyyn osallistui vajaat 1 500 yritystä. Yritysten edustajilta tiedusteltiin suhdanneodotuksia alkaneelle vuosipuoliskolle.

Suhdannebarometri täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Työnantajakeskusjärjestö on laatinut neljännesvuosittain julkistettavia suhdannebarometrejä vuodesta 1966.

Parhaimmillaan suhdannebarometrit voivat ennakoida suhdannekäännettä.