Lehtikuva/Vesa Moilanen

Työpaikoille ja työnantajille annetaan EU-tason suosituksia.

Suomessa menetetään mielenterveyden sairauksien takia neljä miljoonaa työpäivää vuodessa. Työkyvyttömyyseläkkeistä noin puolet johtuu näistä sairauksista.

Syyt hyvään tai huonoon mielenterveyteen löytyvät usein jokapäiväisestä elämästä, kuten työpaikalta.

Työssäkäynti antaa ihmisille toimeentulon lisäksi sosiaalisia suhteita ja mahdollisuuden kokea arvostusta. Tutkijoiden mukaan hyvin johdettu ja organisoitu työ tukee mielenterveyttä.

Suomi osallistuu kolmeen Euroopan komission ja EU:n jäsenmaiden yhteisen Mielenterveyden yhteistoimi -hankkeen kahdeksasta osahankkeesta.

Ammattitaidosta kannattaa pitää kiinni

Työterveyslaitos oli mukana Mielenterveys työpaikoilla –osahankkeessa laatimassa suosituksia työntekijöiden mielenterveyden edistämiseksi ja mielenterveyshäiriöihin sairastuneiden tukemiseksi.

ILMOITUS

Suomalaistutkijoiden mukaan käyttöön tulisi ottaa toimintamallit, jotka tukevat työhön paluuta sairausloman jälkeen.

– Sairauslomalta palaavista ja heidän ammattitaidostaan kannattaa pitää kiinni, Työterveyslaitoksen tutkija Pauliina Mattila-Holappa sanoo.

– Suomessa on monia hyviä toimintamalleja sairauslomalta palaavan työntekijän tukemiseksi. Mallit tulee saada vakiintumaan työpaikkojen arkipäivään.

Paluun suunnittelu jo sairausloman alussa

Avainasemassa ovat Mattila-Holapan mukaan työntekijän asioista vaitiolovelvolliset työnantaja ja työterveyshuolto.

Jos joku jää mielenterveyshäiriön vuoksi sairauslomalle, työhön paluuta kannattaisi suunnitella jo ennen sairausloman alkua. Myös yhteydenpidosta sairausloman aikana voidaan sopia, Mattila-Holappa ehdottaa.

Kun työntekijä palaa töihin, hänelle pitäisi Mattila-Holapan mielestä miettiä joustavia ratkaisuja, esimerkiksi työaikojen lyhentämistä tai työtehtävien osittaista muuttamista.

– Tällaista toteutetaan jo monilla työpaikoilla.

Mattila-Holapan mukaan työkuntoiseksi toipumisessa on tärkeää päästä nopeasti hoitoon ja tarvittaessa psykoterapiaan. Suomessa työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki antavat hyvät puitteet mielenterveyden edistämiseksi työpaikoilla.