Lehtikuva/Joel Saget

Vasemmisto ja vihreät arvostelevat kovin sanoin EU:n ja Yhdysvaltain neuvottelemaa tietosuojasopimusta.

EU:n komissio ilmoitti tiistaina, että se on neuvotellut uuden tietosuojasopimuksen Yhdysvaltain kanssa.

EU-tuomioistuin totesi viime lokakuussa aikaisemman ”turvasatamasopimuksen” (Safe Harbor) pätemättömäksi, koska se ei takaa EU:n kansalaisten yksityisyyden suojaa Yhdysvaltoihin siirrettävissä verkkopalvelujen kuten sosiaalisen median tiedoissa.

Tuomioistuimen ratkaisun taustalla olivat Edward Snowdenin paljastukset Yhdysvaltain laajasta verkkovakoilusta.

”On naiivia luottaa Yhdysvaltain vakuutteluihin.”

Uudessa ”Privacy Shield” -sopimuksessa (Yksityisyyden suoja) Yhdysvallat lupaa, ettei EU:n kansalaisiin kohdisteta joukkourkintaa eikä heidän tietojaan tutkita kuin rajatuissa erityistapauksissa.

Lisäksi Yhdysvallat lupaa perustaa asiamiehen viran käsittelemään EU-kansalaisten valituksia.

ILMOITUS

Vasemmisto turhautunut

Läheskään kaikki eivät pidä uutta sopimusta hyvänä.

Vasemmiston GUE/NGL-europarlamenttiryhmän tiedotteessa Cornelia Ernst sanoo olevansa ”yhä turhautuneempi komission jatkuvasta naiiviudesta Yhdysvaltain suhteen”.

Ernst toteaa, että komissio luottaa nyt Yhdysvaltain viranomaisten kirjallisiin vakuutteluihin. Hänen mielestään Yhdysvaltain vakuuttelut eivät ole riittäviä eivätkä uskottavia: ”Ei perusoikeuksista voi luopua näin helposti”.

Ernstin mukaan Yhdysvallat ei edes sitoudu siihen, että tietojenkäsittely tapahtuisi EU:n lakien mukaan, vaan pelkästään ”eurooppalaisten käytäntöjen”. Asiamiehen valtuuksia ei määritellä.

Vihreät: Täytyy olla vitsi

Europarlamentin vihreän ryhmän tiedotteessa Jan Philipp Albrecht sanoo, että ”tämän täytyy olla vitsi”.

Albrechtin mukaan sopimukseen ei sisälly mitään laillisesti sitovia parannuksia. Siinä luotetaan vain Yhdysvaltain viranomaisten julistukseen sekä itsenäisen mutta heikon asiamiehen viran perustamiseen.

EU-tuomioistuimen lokakuinen päätös perustui itävaltalaisen opiskelijan Max Schremsin kanteluun. Myös Schrems tuomitsi julkisuudessa uuden sopimuksen.

”Pari pian virkakautensa lopettavan Obaman hallinnon kirjettä eivät millään tavalla muodosta oikeudellista pohjaa, jolla pitkällä aikavälillä taattaisiin 500 miljoonan eurooppalaisen käyttäjän perusoikeudet, kun Yhdysvaltain lait nimenomaan sallivat joukkourkinnan”, sanoi Schrems.

Hyväksyttävä jäsenmaissa

Uusi sopimus tiettävästi neuvoteltiin kovassa kiireessä, koska yhtiöt molemmilla puolilla Atlanttia olivat huolissaan niistä taloudellisista vaikutuksista, joita koituu rajoituksista siirtää eurooppalaisten tietoja Yhdysvaltoihin tai kulkemaan Yhdysvaltojen kautta.

New York Timesin mukaan asia koskee yli neljäätuhatta yhtiötä ja pelissä ovat miljardien edut.

Komission neuvottelema sopimus täytyy vielä hyväksyä kussakin EU:n jäsenmaassa.