Jarmo Lintunen

Rauman STX-telakan vuosina 2013 – 2014 irtisanottujen 600 työntekijän työllistämiseksi on satsattu kaikkiaan 2,35 miljoonan euroa.

Summasta EU-rahaa on 1,4 miljoonaa. Euroopan komissio vieraili tiistaina ja keskiviikkona tutustumassa tukitoimiin.

Millä mielin esittelette tuloksia komission edustajille, ylitarkastaja Antto Korhonen työ- ja elinkeinoministeriöstä?

– Hyvillä mielillä. Raumalla on tehty paljon hyvää työtä. Kaikki irtisanotut ovat saaneet hyvää asiakaspalvelua ja koulutusta. Koulutus on ollut monipuolisempaa, kuin ilman EU-tukea olisi ollut mahdollista.

Ovatko koulutukseen osallistuneet työllistyneet?

ILMOITUS

– Osa on työllistynyt uudelleen, kun telakka saatiin käyntiin uudella omistajapohjalla. Myös alueen muihin yrityksiin on tullut työpaikkoja. Työntekijöille on ollut kysyntää myös alihankintaketjussa ja osa on lähtenyt Turkuun telakalle.

– Tunnelma on pysynyt koko ajan positiivisena. Työllistyminen on edennyt aika tasaisesti.

Menikö koulutus hukkaan, kun iso osa työllistyi takaisin telakalle?

– Ei. Moni on saanut täydennyskoulutusta omalle alalleen, esimerkiksi täydentävää hitsauskoulutusta. Se on edesauttanut työllistymistä, koska työtehtävät ovat muuttuneet.

Mitä muuta koulutusta irtisanotuille on tarjottu?

– Osa on lähtenyt sosiaali- ja terveysalalle, muutama yrittäjäksi.

Onko 2,35 miljoonan euron satsaus 600 työntekijään sopiva summa?

– Se vaikuttaa aika lailla oikealta. Vähän pienemmällä budjetilla olisi lopulta pärjätty, mutta olimme varautuneet lisätarpeisiin. Muutama kymmenen prosenttia budjetista jäänee käyttämättä.

– Vaikea sanoa, mikä työllistymisprosentti olisi ilman telakan herättämistä. Muitakin työpaikkoja on onneksi ollut.

Euroopan globalisaatiorahaston tukea on haettu myös muihin kohteisiin?

– Tähän mennessä EGR-rahaa on haettu kahdesti Nokian irtisanomisiin. Sitten Broadcomin ja ohjelmistoalan irtisanomisten takia. Nyt valmistellaan hakemusta Microsoftin irtisanottujen tukemiseksi.

Kuinka helposti EU:n tukirahaa saa?

– Vuositasolla tukea jaetaan korkeintaan 150 miljoonaa. Sitä ei ole koskaan käytetty kokonaan. Tukea saa vain, jos kyse on globalisaation tai talous- ja rahoituskriisin aiheuttamista isoista tai alueellisesti merkittävistä irtisanomisista. Yleensä irtisanottuja pitää olla yli 500 henkeä.

Voisiko tukea saada myös Postin ja Helsingin yliopiston irtisanottavien työllistämiseen?

– Näitä selvitellään. Postin muutos juontaa juurensa digitalisaatiosta, joka ei kuulu rahaston kriteereihin. Yliopiston osalta selvitetään, voisiko tukea saada rahoitus- ja talouskriisin perusteella.