Lehtikuva/Martti Kainulainen

”Lakia muutettava – Suuret korotukset ja niiden perusteet on arvioitava etukäteen.”

Sähkönsiirron hinnoittelun valvontaan tarvitaan lainmuutos, vaatii Kuluttajaliitto. Eduskunnan pitää muuttaa sähkömarkkinalakia siten, että Energiavirasto arvioi jatkossa etukäteen suuret, esimerkiksi yli 10–15 prosentin, sähkönsiirtohintojen korotukset ja niiden perusteet.

Kuluttajaliitto pitää sähkönsiirtoyhtiö Carunan ilmoittamia 27 prosentin hinnankorotuksia täysin kohtuuttomina. Sähkömarkkinalain mukaan sähkönsiirron hinnoittelun on oltava kohtuullista. Kohtuullisuutta arvioidaan lain mukaan neljän vuoden välein. Uusi valvontajakso alkoi vuoden 2016 alusta, joten seuraavan kerran Energiavirastolla on nykylain mukaan mahdollisuus valvonnan keinoin puuttua asiaan vasta vuonna 2020.

Ryhmäkannelaille tarvetta

Kuluttajaliitto kehottaa kuluttajia, jotka epäilevät sähkönsiirtohintojensa korotusten olevan kohtuuttomia, tekemään valituksen Kuluttajariitalautakuntaan, joka voi antaa asiasta suositusratkaisun. Kuluttajaliitto edellyttää, että sähkönsiirtoyritykset noudattavat Kuluttajariitalautakunnan suositusratkaisua, vaikkei niillä juridista velvoitetta siihen olekaan.

Liiton mielestä Suomeen tarvitaan muiden Pohjoismaiden kaltainen ryhmäkannelaki, jonka perusteella myös muut kuin Kuluttaja-asiamies voisivat lähteä ajamaan ryhmäkannetta kuluttajien puolesta. Nyt käsillä olevat laajoja kuluttajaryhmiä koskevat sähkönsiirtohintojen kohtuuttomat korotukset olisivat tyyppiesimerkki ryhmäkanteella ratkaistavaksi sopivasta asiasta, katsoo Kuluttajaliitto.

Rehn pyytää selvitystä

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä jätti maanantaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen Fortumin sähköverkot ostaneen Caruna Oy:n sähkönsiirtohintojen korotuksista. Ryhmä vaati hallitusta reagoimaan Carunan ilmoittamiin poikkeuksellisen suuriin korotuksiin ja varmistamaan Carunan verojen maksun Suomeen.

ILMOITUS

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) kertoi maanantaina Ylelle pyytäneensä sähkömarkkinoita valvovalta Energiavirastolta selvityksen siirtomaksujen korotuksista.

– Arvioimme sitä, mitä mahdollisuuksia tässä on toimia. Yksi harkittavana oleva vaihtoehto on se, että voidaanko kertakorotuksille panna jonkinlainen katto tai maksimi.

Carunan omistukset ja rahavirrat kulkevat veroparatiisin kautta ja yhtiö maksoi vuonna 2014 yli 50 miljoonan euron voitostaan yhteisöveroa vain 1,6 prosenttia.

– Silloin kun verkot myytiin, yhtiölle tuli vahva ulkomainen omistus. Niiden veronmaksuvalmius ei ole ehkä ihan sitä luokkaa kuin suomalaisena toivoisi, Rehn muotoili kantansa veroasiaan.