Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Vaihtoehtoina ovat lomautukset.

Kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen syyttää henkilöstöjärjestöjä haluttomuudesta tehdä paikallisia säästösopimuksia.

– Järjestöt haluavat sopia vain työ- ja virkaehtosopimuksia paremmin, Jalonen totesi keskiviikkona Kuntatyönantajien tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa taloustilanteen pakottamat sopeutukset sujuisivat pehmeämmin, jos palkansaajapuolelta löytyisi paikallista sopimusvalmiutta. Kun sitä ei löydy, kuntatyönantajan ainoaksi keinoksi jää toteuttaa säästöt lomautuksilla ja irtisanomisilla.

Jalosen mukaan löytyy tapauksia, joissa ammattiliitot ovat kieltäneet paikallisia neuvottelijoita vaihtamasta lomarahoja vapaaseen.

Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset tarjoavat laajat mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen. Jalosen harmiksi mahdollisuudet jäävät käyttämättä palkansaajajärjestöjen sopimushaluttomuuden vuoksi. Hän arvioi, että kriisikunnissa paikallisen sopimisen rinnalle ja tueksi tarvitaan lainsäädäntöä.

ILMOITUS

– Kuntatyönantaja tarjoaa aina ensin paikallista sopimista. Kunta, joka tekee paikallisen säästösopimuksen henkilöstön kanssa, ei lomauta.

Säästötarpeita joka kunnassa

Viime vuonna vain 11 kunnassa ja kuntayhtymässä on leikattu henkilöstömenoja paikallisilla säästösopimuksilla. Asia ilmenee KT Kuntatyönantajien vuodenvaihteessa tekemästä selvityksestä.

Kunta-ala leikkasi vuonna 2015 henkilöstömenoista 1,4 prosenttia eli 336 miljoona euroa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen oli viime vuonna 21 miljardia euroa. Palkansaajia on yhteensä vajaat 430 000.

Ensi vuonna kuntatyönantajat varautuvat hiukan suurempiin säästöihin henkilöstömenoissa. Selvityksen mukaan säästötarpeita on lähes kaikissa kunnissa ja kuntayhtymissä.

Vuonna 2015 lomautuksiin mentiin 15 kunnassa ja kuntayhtymässä. Niissä lomautettiin noin 4 900 henkilöä. Lomautusten pituus oli keskimäärin 5,3 kalenteripäivää.

Kuntatyönantajien arvion mukaan tänä vuonna 16 kuntaa ja kuntayhtymää lomauttaa yhteensä noin 2 300 henkilöä keskimäärin 16 kalenteripäiväksi.

Taloudellisin perustein irtisanottiin kuntasektorilla viime vuonna 250 henkilöä ja tämän vuoden arvio on noin 300 henkilöä.

Jalosen mukaan kuntien säästöistä kolme neljäsosaa saavutetaan muilla keinoilla kuin lomautuksilla ja irtisanomisilla. Valtaosa säästöistä syntyy hyödyntämällä luonnollista poistumaa ja tiukentamalla rekrytointia, järjestelemällä töitä uudelleen sekä tehostamalla toimintoja.