Thomas Wingstedt

Neljän vuoron jälkeen kuusi vapaapäivää.

Teollisuuden työntekijät nukkuvat ja voivat paremmin työskennellessään 12 tunnin työvuoroissa verrattuna kahdeksan tunnin vuoroihin, todettiin Työterveyslaitoksen tuoreessa tutkimuksessa.

– Myös palautuminen ja tyytyväisyys työhön olivat parempia 12 tunnin järjestelmässä, kertoi tutkija Sampsa Puttonen Työterveyslaitoksen tiedotustilaisuudessa Helsingissä torstaina.

Teollisuuden työvuorojärjestelmät Suomessa ovat yleensä säännöllisesti kiertäviä. Työvuorojen pituus on joko kahdeksan tai 12 tuntia. Järjestelmät voivat olla nopeita tai hitaita.

Työaika tuntuu lyhyemmältä

– Tutkimuksemme osoitti, että 12 tunnin nopea järjestelmä sopii teolliseen työhön, Puttonen sanoi.

Nopeassa 12 tunnin työvuorossa tehdään ensin kaksi aamuvuoroa ja niiden perään kaksi yövuoroa. Sen jälkeen seuraa kuusi vapaapäivää.

ILMOITUS

– 12 tunnin vuoroissa työskentelevät ja siihen vaihtaneet olivat selvästi tyytyväisempiä kuin kahdeksan tunnin järjestelmässä työskentelevät.

Molemmissa järjestelmissä kokonaistyöaika on sama, mutta 12 tunnin järjestelmässä on vähemmän työvuoroja ja pidemmät yhtenäiset vapaat.

Valkeakoskella toimivan BillerudKorsnäsin pääluottamusmies Eero Sillanpää kertoi tiedotustilaisuudessa, että hänen nopeaa 12-tuntista työvuoroa tekevät työtoverinsa kokevat tekevänsä vähemmän töitä kuin aikaisemmin.

– Se johtuu siitä, että työpäiviä tuntuu olevan vähemmän.

Ongelmien hallinta on helpompaa

Kyselyyn vastanneet työtekijät pitävät hyvänä, että 12 tunnissa ehtii nähdä työn lopputuloksen ja pystyy itse vastaamaan siitä.

Heidän mielestään hyvää on myös se, että seuraavalle vuorolle jää entistä vähemmän keskeneräisiä töitä.

Myös työnantajat ovat tyytyväisiä 12 tunnin järjestelmään. Heidän mielestään tuotannollisten poikkeamien hallinta onnistuu paremmin, koska 12 tunnissa on enemmän aikaa tunnistaa ongelma ja löytää siihen ratkaisu kuin lyhyemmässä vuorossa.

– Meillä siirryttiin nopeaan 12 tunnin vuorojärjestelmään työntekijöiden aloitteesta. Meillä oli kyllä kauhuskenaarioita, mutta ne eivät toteutuneet. Nyt meillä on tehty jo 821 päivää töitä ilman yhtäkään tapaturmaa, kertoi BillerudKorsnäsin tehtaanjohtaja Tuomo Pappila.

12 tunnin vuorojen ongelmana pidetään varahenkilöiden löytämistä. Korvaavien henkilöiden löytäminen esimerkiksi sairastapauksissa on työnantajien mukaan hankalampaa kuin kahdeksan tunnin järjestelmässä, jossa oli helppo jäädä ylitöihin tuuraamaan.