Lehtikuva/Martti Kainulainen

Toimeentulotuen siirto Kelalle koskettaa satojentuhansien ihmisten toimeentuloa.

Toimeentulotuki siirtyy kunnista Kelan maksettavaksi vajaan vuoden kuluttua. Siirto ei ole mikään pikkujuttu. Noin 400 000 ihmistä saa toimeentulotukea. Toimeentulotukea saavia yhdistää moniongelmaisuus. Vain kolmasosalla tuen saajista ei ole lainkaan ongelmia.

Kela-siirron odotetaan yhdenmukaistavan ihmisten kohtelua ja päätösten ennustettavuuden lisääntyvän. Nyt käytäntö on vaihdellut jopa isojen kaupunkien sisällä.

Kela-siirron uskotaan myös lievittävän häpeää. Toimeentulotuen hakemista hävetään, vaikka toimeentulotuki on lakisääteinen viimesijainen etuus. Suuri joukko pienituloisia – kuten eläkeläiset – eivät hae toimeentulotukea.

Toimeentulotuen hakemista hävetään, vaikka toimeentulotuki on lakisääteinen viimesijainen etuus.

Kolmannes hakijoista, noin 145 000 ihmistä, on kuitenkin eläkeläisiä, opiskelijoita tai omaisiaan ja lapsiaan hoitavia henkilöitä.

Suurin osa toimeentulotuesta myönnetään jo nyt kirjallisen hakemuksen perusteella. Vain osa tapaa sosiaalityöntekijän, vaikka lähes puolet tuen saajista kärsii vähintään kolmesta terveyteen, asumiseen tai elämänlaatuun liittyvästä ongelmasta. Työttömiä tuen saajista on lähes 220 000.

ILMOITUS

Kela-siirto on uhka ja mahdollisuus tuen saajille. Kela-siirto helpottaa niiden ihmisten elämää, jotka tarvitsevat vain rahaa. Noin 40 prosenttia saa toimeentulotukea yhdestä kolmeen kuukauteen eli tilapäiseen tarpeeseen.

Kolmannes jämähtää toimeentulotuelle yli 10 kuukaudeksi. Tämä joukko kasvaa. Pitkittyminen kertoo vaikeuksien syvenemisestä ja tuen tarpeesta.

Ainakin osalle pitkäksi aikaa toimeentulotuelle juuttuneista olisi apua sosiaalityöstä tai työllistymistä tukevista toimista. Tärkeää on, että he saavat apua Kela-siirronkin jälkeen.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkimuspäällikkö Minna Kivipellon mukaan apua vaille jätetyt asiakkaat onkin pahin uhkakuva, joka Kela-siirron myötä voi tapahtua. Erityinen huoli on juuri moniongelmaisista ihmisistä.

Ehkäisevä ja täydentävä toimeentulotuki jää kunnille siirron jälkeen. Kunnissa on varauduttava, että osa tarvitsee myös ehkäisevää ja täydentävää toimeentulotukea.

Kelan ja kuntien välisestä yhteistyöstä valmistellaan parhaillaan ohjeistusta. Yhteistyötä pitäisi tehdä myös TE-toimistojen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin kanssa.

Oman mausteensa soppaan tuo sote-uudistus. Sote-palvelut ovat siirtymässä maakuntiin. Niiden organisointi on täysin levällään. Kela-siirron alkuvaihe ajoittuu nykyiseen järjestelmään. Pian siirron jälkeen alkaa uusi myllerrys sote-alueiden ja maakuntien perustamisen vuoksi, joka siirtää sosiaalityön maakuntiin.

Jotta kaikki ei olisi yksinkertaista, myös vaikeasti työllistyvien palveluja myllätään. Heistä suuri joukko saa myös toimeentulotukea.

Toimeentulotukiasiakkaat hyötyvät monien eri menetelmien yhtäaikaisesta käyttämisestä. Tutkimuksissa on havaittu, että toimeentulotukea saavien talouden hallinta edistyi sitä paremmin, mitä useampaa sosiaalityön menetelmää käytettiin.

Suurin osa sosiaalityöstä suunnataan kunnista työttömyyteen ja toimeentulotukeen. Nämä ja moniongelmaisuuteen puuttuminen eivät sulje pois toisiaan, koska ongelmat kasautuvat.

Aiheesta lisää