Lehtikuva/Martti Kainulainen

Maakuntahallintouudistuksen toteuttamista valmistellut selvityshenkilö Lauri Tarasti on huolissaan ELY-keskuksen henkilöstön puolesta. Heidän asemansa tulisi selvitysmiehen mielestä turvata uudistuksessa ja henkilökunnan tulisi olla mukana sen valmistelussa.

ELY-keskuksen henkilöstö on Tarastin mukaan ollut alituisten säästöjen ja leikkausten puristuksessa. Siihen nähden ELY-keskukset ovat pystyneet toimimaan toistaiseksi hämmästyttävän hyvin, Tarasti toteaa raportissaan.

Hän ehdottaa, ettei ELY-keskusten noin 2 500 henkilöön kohdisteta enää uusia leikkauksia ja jo suunnitelluista leikkauksista luovutaan. Niiden toteuttaminen saattaisi Tarastin mukaan heikentää maakuntauudistuksen mahdollisuuksia.

Tarasti muistuttaa, että marraskuussa ELY-keskuksissa suoritetut leikkaukset ovat merkinneet eläköitymisen ja määräaikaistehtävien karsimisen lisäksi 53 henkilön irtisanomista. Lisäksi vuosille 2017 – 2020 toimintamenojen kehyksiin on merkitty uusia leikkauksia 7,2 – 11,8 miljoonaa euroa.

Jo tehdyt suuret leikkaukset huomioiden uudet säästösuunnitelmat tulee Tarastin mielestä peruuttaa.

– Millainen on ELY-keskusten henkilökunnan motivaatio, jos sitä koko ajan uhkaavat uudet säästötoimet niin henkilöstön kuin toimintamenojen kohdalla, Tarasti vetoaa.