Lauri Hannus

Seitsemän yhtiötä, Linja-autoliitto ja Matkahuolto estivät yhteistyössä uusien toimijoiden pääsyä markkinoille.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) toimitti maanantaina markkinaoikeudelle esityksen yhteensä 38 miljoonan euron seuraamusmaksun määräämiseksi seitsemälle alan keskeiselle linja-autoyhtiölle, Linja-autoliitto ry:lle ja Oy Matkahuolto Ab:lle. Virasto myös määräsi Matkahuollon lopettamaan kilpailunvastaisen toiminnan linja-autoyhtiöiden poissulkemiseksi markkinoilta.

KKV:n selvityksen mukaan linja-autoalan keskeiset toimijat ovat syyllistyneet kartelliin, joka alkoi viimeistään syksyllä 2008 ja jatkuu osin edelleen.

Estivät kilpailun avaamista

Asian taustalla on 3.12.2009 voimaan tullut lainmuutos, jonka tarkoituksena oli avata linja-autoliikenteen markkinat kilpailulle, mitä alan keskeiset toimijat pyrkivät yhteisymmärryksessä estämään. KKV:n mukaan käytännössä osapuolet sopivat Linja-autoliiton piirissä keskinäisen kilpailun rajoittamisesta ja estivät kilpailevien reittiliikennelupavuorojen pääsyn Matkahuollon matka- ja pakettipalveluihin.

Virasto katsoo, että menettelyssä on kyse vakavasta kilpailulain sekä Euroopan unionin kilpailusäännösten vastaisesta kilpailurikkomuksesta.

Kartellisyytöksen kohteena ovat J. Vainion Liikenne Oy, Koiviston Auto -Yhtymä (Jyväskylän Liikenne Oy, Koiviston Auto Oy, Koskilinjat Oy, Kuopion Liikenne Oy, Porvoon Liikenne Oy – Borgå Trafik Ab, Satakunnan Liikenne Oy ja Metsäpietilä Oy), Länsilinjat Oy, Oy Pohjolan Liikenne Ab (ja VR-Yhtymä Oy), Pohjolan Matka (Pohjolan Turistiauto Oy, Koillismaan Turistiauto Oy, Antti Kangas Oy ja Savon Turistiauto Oy), Savonlinja-yhtiöt (Savonlinja Oy, Linja-Karjala Oy ja Vauhti-Vaunu Oy, Autolinjat Oy ja Etelä-Suomen Linjaliikenne Oy sekä SL-Autoyhtymä Oy) sekä Väinö Paunu Oy.

ILMOITUS

Matkahuolto ei myynyt lippuja

KKV:n mukaan kartellin toimenpiteiden kohteiksi joutuneille liikennöitsijöille aiheutui vahinkoa siitä, etteivät kuluttajat löytäneet niiden vuoroja Matkahuollon aikataulu- ja asemapalveluista, eivätkä voineet ostaa niihin Matkahuollosta lippuja. Liikennöitsijät eivät myöskään saaneet vuoroilleen liiketoiminnan kannalta keskeistä Matkahuollon paketinkuljetusoikeutta.

Kartellien seurauksena asiakkaiden valinnanmahdollisuudet pienenevät ja ne päätyvät maksamaan korkeampia hintoja aitoon kilpailutilanteeseen verrattuna. Seuraamusmaksun määrässä on otettu huomioon rikkomuksen laatu, laajuus, moitittavuuden aste ja kestoaika. Lisäksi KKV on huomioinut sen, että Linja-autoliitolle on aikaisemmin määrätty seuraamusmaksu kilpailurikkomuksesta.

Linja-autoliitto kiistää

Linja-autoliitto kiistää KKV:n syytöksen.

– Suhtaudumme vakavasti Kilpailu- ja kuluttajaviraston esittämiin väitteisiin, mutta emme ole yhtä mieltä viraston tekemistä tulkinnoista ja johtopäätöksistä.On hyvä, että asia selvitetään perusteellisesti markkinaoikeudessa. Liitolla ei ole asiassa mitään salattavaa, ja haluamme avata asiakirjat ja asian taustat avoimesti, sanoo Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä.

Mäkilän mukaan liitto pyrki vuonna 2008–2012 vaikuttamaan osana edunvalvontatyötään joukkoliikennelain valmisteluun ja lain alkuvaiheen ”erittäin sekavaan” soveltamiseen.

– Joukkoliikenteen markkinoiden avautuessa voimassaoleva lainsäädäntö ja sen käytännön soveltaminen oli viranomaisten taholta sisällöltään ristiriitaista ja jo annettuja linjauksia peruttiin toistamiseen. Linja-autoliitto ja sen jäsenyritykset joutuivat vuosien ajan toimimaan lainsäädännön ja sen tulkinnan osalta epäselvässä tilanteessa. Liittoa syyllistetään nyt jälkikäteen siitä, että lainsäädäntöä ei silloin osattu soveltaa oikein.

Myös VR-konserniin kuuluva Pohjolan Liikenne kiistää syytöksen.