Hallitus kaavailee sisäministeriön johdolla poliisille valtuuksia huumekoirien käyttämiseen yleisötapahtumissa. Hankkeen tavoitteeksi kerrotaan turvallisuuden ja järjestyksen lisääminen. On sinänsä ilahduttavaa, että talous- ja pakolaiskysymystenkin työllistämänä hallitus on kiinnostunut myös huumausainepolitiikasta.

Vallitseva politiikka, jonka kontrollipoliittista ulottuvuutta hallitus nyt vahvistaa, muotoiltiin vuosituhannen vaihteessa ehkäisemään 1990-luvulla kasvuun kääntynyttä huumausaineiden kokeilua ja käyttöä sekä ilmiöön liittyviä ongelmia.

Nykyään kannabis on nuorissa ikäpolvissa laajasti hyväksyttyä. Suomalaisista nuorista miehistä jo lähes puolet on vähintään kokeillut kannabista, koko ikäluokasta noin kolmannes. Sen sijaan koviin aineisiin suhtaudutaan tiukasti ja ne ovatkin pysyneet marginaali-ilmiönä. Kannabiksen suhteen huumausainepolitiikan voi kuitenkin perustellusti katsoa epäonnistuneen.

Suurin osa yleisötapahtumien huumausaineilmiöstä on kannabiksen viihdekäyttöä, joka tuskin muodostaa alkoholin lieveilmiöiden rinnalla sellaista turvallisuusuhkaa, johon tavallinen järjestyksenvalvonta ei riittäisi. Kannabiksen käyttäjiä jahtaamalla ei ratkaistakaan mitään, mutta vahvistetaan vallitsevan huumausainepolitiikan ongelmia. Hallituksen hankkeen myötä poliisin kanssa joutuisivat tekemisiin entistä useammat tavalliset nuoret, joille kannabis ei ole ongelma.

Vasemmistonuoret esitti vuonna 2003 silloisen puheenjohtajansa Paavo Arhinmäen johdolla päihdepoliittisessa ohjelmassaan, ettei kannabiksen käytöstä ja omatarvekasvatuksesta tulisi rangaista. Kantaa vahvistettiin erikseen vielä vuoden 2007 liittokokouksessa, jolloin vasemmistoliitto irtisanoutui nuorisojärjestön esityksestä paikantaen puolueen vallitsevan huumausainepolitiikan taakse. Uusimmassa poliittisessa ohjelmassaan Vasemmistonuoret näkee nykyisen tilanteen ratkaisuksi kannabiksen laillistamisen säänneltyyn myyntiin valtion omistamiin myymälöihin.

Vallitseva huumausainepolitiikka on ajautunut kannabiksen yleistyneen käytön ja sallivien asenteiden kanssa ristiriitaan, jota hallituksen kaavailemat toimet huumekoirien käyttämisestä yleisötilaisuuksissa vain kärjistävät. Suomen huumausainepolitiikan suunnasta ja kehittämisestä on nyt keskusteltava rationaalisesti, kiihkottomasti ja perusteellisesti – mistä ratkaisua sitten haetaankaan.

Kirjoittaja valmistelee Helsingin yliopistolle pro gradua kannabis-kysymyksestä Suomessa.