Jarmo Lintunen

Määräaikaisten työsuhteiden perusteita löyhennetään.

Hallituksen ajamat työsopimuslain muutokset lisäävät pätkätyösuhteita ja madaltavat irtisanomisen kynnystä. Tulevaisuudessa määräaikaisiin työsuhteiseen voi palkata väljemmin ehdoin. Uuden työntekijän koeaika pitenee kuuteen kuukauteen. Myös työntekijöiden takaisin palkkausaika irtisanomisen jälkeen lyhenee.

Hallitus perustelee muutoksia työllistämiskynnyksen alenemisella. SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto arvioi yhä harvemman pääsevän vakituiseen työsuhteeseen ja määräaikaisten työsuhteiden lisääntyvän. Hän pitää muutoksia työntekijöiden kannalta selkeinä huononnuksina.

– Työntekijän asemaa heikennetään ja työntekijöistä tehdään yhä enemmän heittopusseja työmarkkinoille.

Muutos lisää varsinkin synnytysikäisten naisten määräaikaisia työsuhteita. Lehto muistuttaa, että he ovat jo ennestäänkin määräaikaisten työsuhteiden loukussa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2014 erilaisia määräaikaisia työsuhteita oli 15 prosenttia työsuhteista. Lehdon mukaan viime vuonna määräaikaisten osuus kasvoi.

Tutut heikennyskeinot laman ajalta

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellun lakiesityksen mukaan työnantaja voi palkata uuden työntekijän irtisanotun tilalle jo neljän kuukauden kuluttua nykyisen yhdeksän kuukauden sijaan.

ILMOITUS

STTK:n lakimies Heli Ahokas arvioi tämän helpottavan työnantajien mahdollisuutta kiertää työsuhdeturvaa. Irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin perustein on Suomessa jo nykyisellään helppoa.

Lehto muistuttaa, että Sipilän hallituksen esitykset ovat vanhoja keinoja ja tuttuja jo 90-luvun laman ajalta. Tuolloin helpotettiin määräaikaisella lailla työntekijöiden palkkaamista ja heikennettiin ehtoja muun muassa määräaikaisten osalta. Selvitysten mukaan nämä muutokset eivät lisänneet työpaikkoja.

Sekä Lehto että Ahokas arvostelevat lain valmistelun olleen luokatonta. Kolmikantaisen työryhmän rooli on jäänyt nimelliseksi. Käytännössä virkamiehet – hallituksen linjausten mukaisesti – sanelivat muutokset.

Työsopimuslain muutos on yksi esimerkki monista hallituksen keinoista ajaa työelämän pelisääntöjä uusiksi. Kokoomuksen tavoitteisiin on jo pitkään kuulunut koeajan pidentäminen. Nyt puolue saa tahtonsa läpi.

Työsopimuslain muutokset eivät ole yhteiskuntaneuvottelupöydässä. Nämä heikennykset hallitus ajaa läpi, vaikka yhteiskuntasopimus saataisiin neuvoteltua.