Jarkko Mänttäri

Emeritus Kauko Sipponen esittää hallitukselle neuvonantajia.

Sote- ja itsehallintoalueiden uudistuksessa pitäisi kuulla enemmän asiantuntijoita, sanoo emeritusprofessori, -kansliapäällikkö ja -maaherra Kauko Sipponen, 82.

Uudistusten valmistelua on hänen mielestään arvosteltu aiheellisesti siitä, että asiantuntijatieto ja kokemus sivuutetaan. Sipposen mukaan yliopistojen ja korkeakoulujen tietämystä tulisi käyttää hyväksi valmistelussa. Lisäksi asiantuntemusta löytyy mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:lta, Elinkeinoelämän valtuuskunnasta Evasta ja Sitrasta.

Sipponen sanoo, että hallitus saisi ottaa käyttöönsä tieteelliset neuvonantajat, kuten Helsingin yliopiston kansleri on esittänyt. Vastaava asiantuntijamenettely on käytössä mm. Yhdysvalloissa.

Kunta-, sote- ja maakuntauudistukset ovat niin kauaskantoisia muutoksia, että ne tulisi Sipposen mukaan valmistella mieluiten komiteatyöskentelyssä. Koska tähän ei näytä olevan aikaa, neuvonantajamenettely olisi toiseksi paras vaihtoehto.

Liika kiire pilaa esitykset

Jo Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen aikataulu sote-uudistukselle oli Sipposen mielestä turhan kireä, poliittisista syistä.

ILMOITUS

– Komiteatyöskentelyyn ei turvauduttu, koska uudistukset haluttiin voimaan niille suopean hallituksen aikana. Rakenteista pystytään päättämään yhden hallituskauden aikana, mutta palveluista ei, Sipponen huomautti torstaina teoksensa Se suuri kuntauudistus julkistamistilaisuudessa.

Kunnallisalan kehittämissäätiö KAKS tilasi Sipposelta teoksen kuntauudistuksen historiasta jo kolme vuotta sitten. Lopulta kirjaa haluttiin viivyttää niin, että siihen saatiin mukaan myös viime kevään kamppailut sote-uudistuksen perustuslaillisuudesta.

Jos Kataisen hallituksella piti kiirettä, niin vielä kireämmäksi menee Juha Sipilän (kesk.) hallituksen aikataulu.

– Listalla ovat kuntauudistus, soteuudistus, maakuntauudistus ja jo kymmenen vuotta vireillä ollut valtion keskushallinnon uudistus. Koko suma odottaa purkamista. Riittääkö henkistä voimaa ja poliittista tahtoa ja kykyä tehdä nämä yhtenä vaalikautena, Sipponen epäilee.

Hänestä uudistukset olisi parempi valmistella usean vaalikauden aikana.

Uudistukset perustuslain mukaisiksi

Sote-uudistus kaatui viime keväänä perustuslakivaliokuntaan. Sipponen toteaa, että sote-lain valmistelijoiden olisi pitänyt kuulla perustuslakivaliokuntaa jo hyvissä ajoin.

– Aiemmin ei ole ollut tapana lähettää eduskuntaan esitystä, jonka perustuslaillisuudesta on ollut epäselvyyttä.

Sipponen ei ymmärrä puheita, että perustuslakia pitäisi muuttaa, jos yksittäinen laki tai lakikokonaisuus ei muutoin mene läpi.

– Olisiko parempi tehdä sellainen esitys, joka on perustuslain mukainen, Sipponen toteaa.

Oikeusoppineet ovat olleet varovaisia ottamaan kantaa hallituksen esityksiin ennen kuin ne on muotoiltu lakiesityksiksi. Tätä Sipponen ei tajua. Asiantuntijalla pitää hänen mielestään olla rohkeutta puhua muutoinkin kuin valiokuntien ovien sisäpuolella.