Jarmo Lintunen

EK:n Investointitiedustelu

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden Investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain.

Loppusyksyllä 2015 tehtyyn tiedusteluun vastasi 347 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli noin 77 miljardia euroa vuonna 2014.

Vastaajayritykset työllistivät Suomessa lähes 200 000 työntekijää, ja niiden investoinnit kattavat noin 80 prosenttia tehdasteollisuuden kaikista investoinneista.

Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

Lähde: EK

Laajennusinvestointien osuus teollisuuden investoinneista alkaa EK:n Investointitiedustelun mukaan kasvaa tänä vuonna.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tuoreen Investointitiedustelun mukaan tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit kasvaisivat alkaneena vuonna maltillisesti. Niiden arvo nousisi noin 3,5 miljardiin euroon eli noin kuusi prosenttia viimevuotista korkeammalle.

ILMOITUS

Tehdasteollisuuden kiinteät investoinnit Suomeen ovat jonkin verran piristyneet, mutta investointien taso ei edelleenkään riitä korvaamaan odotettua kulumista.

Laajennusinvestointien osuuden kaikista investoinneista arvioidaan kasvavan. Alkaneelle vuodelle ennustetuista investoinneista 49 prosenttia kohdistuisi uuteen tuotantokapasiteettiin. EK nostaa tämän tarkastelussaan esiin myönteisenä käänteenä, koska laajennusinvestointien osuus on pitkään ollut erittäin matala. Noin kolmasosa vuodelle 2016 suunnitelluista investoinneista on puolestaan vanhan kapasiteetin korvausinvestointeja.

Tutkimus- ja tuotekehitystoiminta supistui yhä viime vuonna, mutta tänä vuonna sen arvioidaan jälleen kasvavan vähän. Kokonaisinvestoinnit olisivat tiedustelun mukaan tänä vuonna vajaan 6,7 miljardin euron tasolla. Kokonaisinvestointeihin lasketaan mukaan myös tutkimus- ja kehitysmenot.

EK laskee, että kokonaisinvestointien arvo vuonna 2016 on noin neljänneksen alle finanssikriisiä edeltäneen huipputason.

Energiasektorin investointien EK arvioi jatkuvan melko suurina koko jakson 2014–2016, ja kuluvana vuonna niiden arvon ennustetaan nousevan lähelle kahta miljardia euroa.

Teollisuuden investoinnit ulkomaille jäivät viime vuonna melko matalalle tasolle noin 1,5 miljardiin euroon. Henkilöstömäärä suomalaisten teollisuuskonsernien ulkomaisissa tytäryhtiöissä kääntyi loivaan kasvuun vuosina 2014–2015, ja nykyisin hieman yli puolet suomalaisten teollisuuskonsernien henkilöstöstä työskentelee ulkomailla.

Aiheesta muualla verkossa

EK:n Investointitiedustelu

EK:n Investointitiedustelu

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tekemä teollisuuden Investointitiedustelu on osa Euroopan komission harmonisoitua suhdannetiedustelujärjestelmää. EU rahoittaa tiedustelua osittain.

Loppusyksyllä 2015 tehtyyn tiedusteluun vastasi 347 yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto Suomessa oli noin 77 miljardia euroa vuonna 2014.

Vastaajayritykset työllistivät Suomessa lähes 200 000 työntekijää, ja niiden investoinnit kattavat noin 80 prosenttia tehdasteollisuuden kaikista investoinneista.

Tiedustelun luvut on korotettu vastaamaan kansantalouden tilinpidon mukaisia investointeja.

Lähde: EK

Päätoimittaja Sirpa Puhakka

Hyvä lukija!

”Jokainen tilaus vahvistaa meitä tekemään parempaa journalismia, vaihtoehtoa valeuutisille ja humpuukille”, sanoo päätoimittaja Sirpa Puhakka.

Tilaa Kansan Uutiset ja edistät moniäänistä journalismia!