Jarno Mela

Vasemmistoliitto vaatii Helsingissä, että kaupunki säilyttää kouluverkosta päättämisen valtuuston asiana.

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään esitystä, jonka mukaan päätökset koulujen lakkauttamisista ja yhdistämisistä siirtyisivät valtuustolta opetuslautakunnalle. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ei pidä suunnitelmaa hyvänä. Sen mielestä valta kouluverkkoasiassa tulee vastaisuudessakin säilyttää valtuustolla.

– Jos päätös koulujen lakkauttamisista viedään kaupunginvaltuustolta opetuslautakunnalle, heikennetään kaupungin demokraattisuutta ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, koska koulujen lakkauttamiset voidaan tulevaisuudessa tehdä vähäisin äänin opetuslautakunnassa, valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo sanoo.

Kaupunkilaisille selkeämpää

Vasemmisto korostaa sitä, että koska valtuusto on suoraan vaaleilla valittu elin, erityisen merkittävät asiat, kuten kouluasiat on hyvä pitää sen päätettävinä.

Honkasalo muistuttaa, että koulujen lakkauttamiset herättävät paljon keskustelua, mikä kertoo ihmisten pitävän näitä asioita tärkeinä.

ILMOITUS

– Kun kerran valtuustossa päätetään huomattavasti pienemmistäkin asioista, on kummallista viedä siltä valta pois näin merkittävässä asiassa, hän huomauttaa.

– Lisäksi kouluverkkoasioiden valmistelussa on viime vuosina ilmennyt useita ongelmia, joihin on kyetty puuttumaan vasta kansalaiskeskustelun ja kaupunkilaisten kuulemisten kautta. Pelkässä lautakuntakäsittelyssä näille ei olisi aikaa

Kyseenalaista tietoa

Honkasalo viittaa tapauksiin, joissa opetusvirasto on valmistelussa antanut kyseenalaista tietoa esimerkiksi oppilasmääräennusteista, koulujen pinta-alatiedoista ja tilakapasiteeteista sekä korjaustarpeen hinta-arvioista.

Ihmetystä ovat lisäksi aiheuttaneet tapaukset, joissa tilakeskus ei ole aina toimittanut julkisuuslain määräämiä kuntoraportteja niitä pyytäneille lain määräämässä ajassa, ja yhdistämisistä seuraavista säästöistäkin on ollut epäselvyyttä.

– Ei ole hyvä, että valtuusto luopuu vallastaan asiassa, jossa valmistelu takkuaa näin pahasti, Honkasalo toteaa.