Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä yli 23 000

23 240 ihmistä saa osatyökyvyttömyyseläkettä.

13 950:llä osatyökyvyttömyyseläke on niin suuri, ettei tarvetta osakansaneläkkeelle olisi.

Liki 9 000 saa niin pientä osatyökyvyttömyyseläkettä, että sitä pitäisi täydentää osakansaneläkkeellä, jos sellainen olisi olemassa.

Näistä noin 6 300 ihmistä hankkii tuloja osittaisesta palkkatyöstä.

Liki 2 700 sinnittelee pienen osatyökyvyttömyyseläkkeen turvin.

ILMOITUS

Osatyökyvyttömyyseläkeläisistä 292 on täyttänyt 65 vuotta ja he saavat myös kansaneläkettä.

Lähde: Kela/Aktuaari- ja talouspalveluryhmä, pohjana vuoden 2014 tiedot.

Eläke ei riitä toimeentuloon eikä takuueläke auta.

Takuueläkkeen piti turvata Suomessa asuvan eläkkeensaajan toimeentulo, jos eläke ei muutoin riitä kohtuulliseen toimeentuloon.

Osatyökyvyttömyyseläkeläisistä osalla tulot jäävät alle takuueläkkeen rajojen, mutta silti takuueläkettä ei heltiä. Osatyökyvyttömyyseläke ei pääsääntöisesti oikeuta takuueläkkeeseen. Sitä ennen pitäisi sitä paitsi hakea kansaneläkettä.

Kelan tilastojen mukaan kaikkiaan 8 995:llä osatyökyvyttömyyseläke jää alle kansaneläkerajan. Heistä 30 prosenttia eli 2 700 ihmistä sinnittelee pelkän osatyökyvyttömyyseläkkeen turvin. Muut saavat myös jonkinlaista palkkatuloa.

Ongelmana on, että takuueläkettä voi hakea vain, jos henkilö saa jo vanhuuseläkettä, työkyvyttömyyseläkettä, työttömyyseläkettä tai etuutta maatalousyrittäjien luopumistukijärjestelmästä. Laissa ei puhuta mitään osatyökyvyttömyyseläkkeestä.

Pahimmin väliinputoajiksi ovat joutuneet 40 – 60-vuotiaat, joiden eläkekertymä on jäänyt pieneksi ja joiden työkyky on alentunut niin, ettei osa-aikaisen työn saaminen onnistu.

Syynä erilaiset ehdot?

– Osatyökyvyttömyyseläkkeen ideana on, että ihminen pystyy vielä osittain työntekoon, muistuttaa ekonomisti Ilkka Kaukoranta SAK:sta.

Työeläkkeessä osatyökyvyttömyys onkin mahdollinen, mutta kansaneläkkeessä ei. Kansaneläkkeen mukaan ihminen on joko kokonaan työkyvyttömyyseläkkeellä tai sitten ei.

Jos kansaneläkettä myönnettäisiin myös osatyökyvyttömille, saajia olisi liki yhdeksän tuhatta. Silloin näiden eläke olisi noin 600 euroa kuukaudessa.

Eläketurvakeskuksen mukaan tilanteesta tulisi epäsuhtainen, koska monet sinnittelevät töissä alentuneella työkyvyllä. Lisäksi keskimäärin osatyökyvyttömyyseläke on yli puolet siitä, mitä täydellä työkyvyttömyyseläkkeelle oleva saa.

SAK:n Kaukoranta muistuttaa, että moni saa osatyökyvyttömyyseläkkeen ohella ansiosidonnaista työttömyyskorvausta tai sitten Kelan työmarkkinatukea.

– Apuna ovat myös asumistuki ja tarvittaessa toimeentulotuki.

Kaikista 23 240:stä osatyökyvyttömyyseläkkeen saajasta yli puolet saa eläkettä niin paljon, ettei sitä tarvitsisi täydentää kansaneläkkeellä.

Ensi vuonna paremmat säännöt

Eläkeuudistuksen myötä osatyökyvyttömiksi joutuvien eläkkeet kohenevat ensi vuoden alusta. Muutos ei auta niitä, jotka saavat jo osatyökyvyttömyyseläkettä tai jotka joutuvat sellaiselle tänä vuonna.

– Ensi vuoden alusta osittain tai kokonaan työkyvyttömäksi joutuvien eläkkeet paranevat. Yleinen eläkeikä nousee. Niinpä työkyvyttömien ns. tulevan ajan karttuma nousee, koska menetettyjä työvuosia on enemmän. Se nostaa eläkkeiden euromääriä useita prosentteja, Kaukoranta kertoo.

Koska eläkeikä vaihtelee syntymävuoden mukaan, vuonna 1970 syntynyt ja 55-vuotiaana työkyvyttömäksi joutuva saa 6 prosenttia paremman työkyvyttömyyseläkkeen kuin vastaavassa tilanteessa oleva saisi nyt. Vuonna 1990 syntyneelle vastaavassa iässä tuleva haveri tietää 30 prosenttia parempaa eläkettä nykyiseen kohtalotoveriin verraten.

Osatyökyvyttömyyseläkkeellä yli 23 000

23 240 ihmistä saa osatyökyvyttömyyseläkettä.

13 950:llä osatyökyvyttömyyseläke on niin suuri, ettei tarvetta osakansaneläkkeelle olisi.

Liki 9 000 saa niin pientä osatyökyvyttömyyseläkettä, että sitä pitäisi täydentää osakansaneläkkeellä, jos sellainen olisi olemassa.

Näistä noin 6 300 ihmistä hankkii tuloja osittaisesta palkkatyöstä.

Liki 2 700 sinnittelee pienen osatyökyvyttömyyseläkkeen turvin.

Osatyökyvyttömyyseläkeläisistä 292 on täyttänyt 65 vuotta ja he saavat myös kansaneläkettä.

Lähde: Kela/Aktuaari- ja talouspalveluryhmä, pohjana vuoden 2014 tiedot.