Lehtikuva/Anni Reenpää

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK pitää epätodennäköisenä, että työllistyminen edistyisi hallituksen suunnittelemilla työsopimuslain muutoksilla. Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut koeajan pidentämistä, takaisinottovelvoitteen joustavoittamista ja määräaikaisen työsopimuksen perusteen väljentämistä.

– Työnantajan on jatkossa helpompi päästä työntekijästä eroon. Työmarkkinajärjestöjä on hankkeen yhteydessä kuultu, mutta aitoa kolmikantavalmistelua ei ole ollut, koska tavoite on ollut jo valmiiksi annettu, lakimies Heli Ahokas STTK:sta sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa määräaikaisiin sopimuksiin ja työntekijän takaisinottoon esitettävät muutokset lisäävät palkansaajien epävarmuutta ja heikentävät työntekijöiden sitoutumista työpaikkaan.

Irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin perustein on Suomessa jo nyt hyvin helppoa.

STTK:sta muistutetaan, että irtisanominen tuotannollisin ja taloudellisin perustein on Suomessa jo nyt hyvin helppoa.

– Onkin käsittämätöntä, jos työnantaja voi tarjota samoja tai samankaltaisia tehtäviä uudelle työntekijälle jo neljän kuukauden kuluttua entisen työntekijänsä sivuuttaen, Ahokas sanoo.

Koeajan pidentäminen kuuteen kuukauteen STTK pitää tarkoituksenmukaisena. Muutos yhdenmukaistaisi käytännön virkasuhteiden kanssa.