Lehtikuva/Mikko Stig

Auttaisiko palkkojen alennus todella talousahdinkoon, kysyy kansalainen silmät ihmetyksestä suurina. Joku tarjoaa sen vaihtoehtona tuloveron korotusta, mikä sinällään toisi tasapuolista oikeutta pienituloisille. Se vaikuttaisi kuitenkin vain valtion talouteen, ei maan hintakilpailukykyyn.

Palkkojen alennus voi synnyttää deflaation yhdessä muiden toimien kanssa, ei yksin toteutettuna. Aito deflaatio puolestaan parantaa maan kilpailukykyä niin vienti- kuin tuontihintojen osalta, eniten EU-maihin nähden.

Deflaatio edellyttää myös hintojen alentamista. Jos vain palkkoja alennetaan, se johtaa takuuvarmasti kuluttajien ostokyvyn alentumiseen, tuotannon supistumiseen ja lisätyöttömyyteen, siis syvenevään lamaan. Palkkojen alennus on kulujen alennusta ja entisestä korkeasta myyntihinnasta jää elinkeinoelämälle silloin kasvava osuus ellei sitä myös alenneta.

Deflaatio edellyttää myös hintojen alentamista.

Kun kaikkia palkkoja alennetaan, niin koko tuotantoprosessin kuluosuus supistuu. Valmistaminen on siis halvempaa. Ellei myyntihinta muutu, jää joka portaassa yrittäjälle enemmän. Se ei paranna maan hintakilpailukykyä. Jos palkka-alennus on viisi prosenttia, on kotimaisten tuotteiden hintatasoa alennettava kutakuinkin yhtä paljon. Samalla kilpailukyky tuontitavaroihin verrattuna paranee.

Maamme oikeistohallitus ei ole persujen eikä muidenkaan ministerien suulla vaatinut kotimaan hintoja alennettavaksi kustannuksia vastaavalla tavalla, eivät myöskään demarit tai muu oppositio. Kaikki puhuvat vain vientihintojen kilpailukyvystä eli niiden alentamisesta. Ei alenevista vientihinnoista saatu tulo nosta maata kukoistukseen.

ILMOITUS

Koko maan hintatason alennus on ainoa oikea ja täydellinen deflaatioon johtava tie. Sitä älykkäät poliitikot ovat ennen soveltaneet ajoittain Suomessakin.

Nimitys hintasulku on monelle ikääntyneelle tuttu. Se merkitsee käytännössä inflaation taltuttamista estämällä hintojen nousu. Siitä on vain pieni askel deflaatioon eli hintatason alenemiseen.

Aleneva hintataso ei johda palkankorotusvaatimuksiin. Se ei vie hintakilpailukykyä vaan lisää maamme vientiä, antaa sille lisää potkua, ja samalla se vähentää tuonnin tarvetta. Molemmat tuovat uusia työpaikkoja ja valtiolle lisää verotuloja.

Ainoa, joka ei saa lisähyötyä muiden kustannuksella, on elinkeinoelämä. Siksi oikeistohallitus on hiljaa hintasuluista ja koko maan hintojen alennuksista.

Osuuskauppaliike näyttää onneksi haluavan maamme ja sen mukana jäsentensä parasta. Eläköön halpuutus!