Lehtikuva/Roni Rekomaa

Helsingin yliopiston hallinnosta 600 saa lähteä.

Helsingin yliopistossa toteutetaan hallintouudistus, jossa yliopiston kaikki hallinnolliset palvelut kootaan yhteen. Samalla henkilöstön määrää karsitaan yli 600 työntekijällä.

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n mukaan hallintouudistus henkilöstöleikkauksineen vaarantaa sekä laadukkaan koulutuksen että satojen ihmisten työpaikan.

– Laadukkaan opetuksen ja tutkimuksen kannalta tukipalveluiden turvaaminen on elintärkeää. Vaarana on, että henkilöstöleikkausten myötä hallinnolliset tehtävät siirtyvät opettajien ja tutkijoiden toimenkuviin, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen sanoo.

Tukipalveluilla tuhansia asiakkaita

Tällä hetkellä yliopiston hallinto- ja palvelutehtävissä työskentelee 1 450 työntekijää. Uuteen Yliopistopalvelut -hallintokokonaisuuteen kootaan kaikki yliopiston hallinnon tehtävät henkilöstö- ja talouspalveluista opetuksen ja tutkimuksen tukipalveluihin sekä viestintään.

– Koulutuksen kehittäminen hallitusohjelmassa tavoitellulla tavalla edellyttää toimivia ja riittäviä tukipalveluita. Esimerkiksi digitaalisten oppimisympäristöjen ja verkko-opintotarjonnan kehittäminen vaatii tietojärjestelmiin, viestintään ja opiskelijapalveluihin liittyvää hallinnollista tukea, koulutus- ja yhteiskuntapolitiikan asiantuntija Piritta Jokelainen toteaa.

ILMOITUS

Pöyhönen muistuttaa, että tukipalveluiden asiakkaina ovat myös Helsingin yliopiston 35 000 opiskelijaa. Opintojen ohjauksen ja tuen palveluissa keskeistä on saavutettavuus ja riittävät resurssit.

Sadat hakevat omiin työtehtäviinsä

Uuden organisaation työtehtävät täytetään sisäisellä haulla, johon saavat osallistua vain vakituisissa työtehtävissä tällä hetkellä työskentelevät 1 300 työntekijää.

– Sadat ihmiset joutuvat käytännössä hakemaan uudelleen omiin työtehtäviinsä. On vaikea uskoa, että työnantajan kaavaileman hallintouudistuksen tavoitteet voitaisiin saavuttaa näin rajulla henkilöstön vähentämisellä. Työnantajan pitää tarjota tässä vaikeassa muutostilanteessa kaiken tukensa sekä työpaikkansa menettäville että myös työhön jääville, yliopistosektorin edunvalvonnasta vastaava neuvottelupäällikkö Petri Toiviainen vaatii.

Hallintouudistus on osa Helsingin yliopistossa käynnistämää muutosohjelmaa, jonka tavoitteena on henkilöstön vähentäminen jopa 1 200 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä. Muutosohjelman taustalla ovat yliopiston rahoitukseen kohdistuvat leikkaukset.