Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Valtion lentokenttäyhtiön Finavian yhtiökokous kutsutaan koolle päättämään johdannaistappioihin liittyvistä vastuista ja laiminlyönneistä.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) mukaan selvitykset valmistuvat kesään mennessä. Finavian asioita selvittävät Finanssivalvonta, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja poliisi.

Bernerin mukaan selvitykset koskevat vuonna 2011 tehtyjä johdannaiskauppoja sekä vuosina 2014 ja 2015 tehtyjä ratkaisuja johdannaisten purkamisesta.

Finavia teki vuosina 2009 – 2011 johdannaiskauppoja, jotka tuottivat yhtiölle 34 miljoonan euron tappiot. Valmisteilla olevat selvitykset eivät koske vuosia 2009 ja 2010.

Bernerin mukaan suurin osa tappioista syntyi nimen omaan vuonna 2011. Vuoden 2009 osalta kanneoikeus on vanhentunut. Vuonna 2010 syntyi Bernerin mukaan tappioita vain ”joitakin satoja tuhansia”, eikä yhtiön edun kannalta asiaa ole aihetta viedä eteenpäin.

ILMOITUS

Berner kiistää puoluetoverin suojelun

Berner selvitti Finavian sotkujen tutkintaa politiikan toimittajien yhdistyksen lounaalla keskiviikkona. Ministeri kiistää väitteet, joiden mukaan vuoden 2010 jättäminen tutkinnan ulkopuolelle liittyisi Bernerin puoluetoverin Anu Vehviläisen (kesk.) suojelemiseen. Vehviläinen vastasi tuolloin liikenneministerinä valtion omistajaohjauksesta Finaviassa.

– Lähtökohtanani on ainoastaan yhtiön etu ja yhteiskuntamoraali, Berner vakuutti.

Hän korosti, että isoihin tappioihin johtaneet johdannaisratkaisut ovat peräisin vuodelta 2011. Tappioiden suuruus määräytyy vuosina 2014 ja 2015 tehdyistä johdannaisten purkupäätöksistä.

Berner yhtyy käsityksiin, joiden mukaan Finavian omistajaohjaus tulisi siirtää liikenne- ja viestintäministeriöstä valtioneuvoston kansliaan. Hänen mielestään ei ole hyvä, että sama ministeriö on Finavian toiminnan sekä sääntelijä että valvoja.