Jarmo Lintunen

Perustulo miellyttäisi erityisesti työttömiä, yrittäjiä ja opiskelijoita.

Perustulolla on hyvä kaiku Suomessa, arvioi asiasta kyselytutkimuksen teettänyt Kunnallisalan kehittämissäätiö eli KAKS. Tutkimuksen mukaan perustuloa kannattaa 51 prosenttia ja vastustaa 23 prosenttia suomalaisista.

Valtaosa (68 %) uskoo, että perustulon avulla olisi helpompi lähteä yrittämään, koska epäonnistumisesta ei olisi seurauksena taloudellinen ahdinko. Tätä mieltä ovat kaikki väestöryhmät ja etenkin yrittäjät, työttömät ja opiskelijat.

Selvä enemmistö allekirjoittaa myös teesit, joiden mukaan perustulo mahdollistaisi nykyiseen sosiaaliturvaan liittyvän byrokratian purkamisen (63 %) sekä yksinkertaistaisi nykyistä tukijärjestelmää, tekisi siitä halvemman ja kevyemmän (60 %).

Vasemmisto ja vihreät myönteisimpiä

Vastaajille kerrottiin, että perustulo tarkoittaisi kaikille kansalaisille maksettavaa nykyisen perusturvan suuruista rahasummaa, joka korvaisi sosiaaliturvan vähimmäisetuudet. Perustulo olisi vastikkeetonta ja verotonta, eikä sen määrä vähenisi tulojen noustessa. Tulojen kasvaessa perustulosta saatu hyöty kuitenkin perittäisiin takaisin verotuksen kautta.

Perustulon suhteen aktiivisimpien puolueiden vasemmistoliiton (75 %) ja vihreiden (69 %) kannattajat olivat myönteisimpiä perustulolle. Kokoomuslaiset olivat kriittisimpiä, mutta heistäkin 41 prosenttia on perustulon kannalla. Keskustan (54 %), SDP:n (54 %) ja perussuomalaisten (52 %) kannattajien enemmistö on perustulon puolella.

ILMOITUS

Työttömien (71 %), yrittäjien (63 %) ja opiskelijoiden keskuudessa (57 %) perustuloa kannatetaan, kun taas eläkeläisten keskuudessa on keskimäärää enemmän niitä, jotka suhtautuvat perustuloon varauksellisesti (36 %).

Mahdollistaa laiskottelun?

Perustulossa koetaan olevan myös heikkoja kohtia. Enemmän kuin kaksi kolmesta (69 %) arvioit, että perustulon tasosta muodostuisi kestokiista puolueiden välille. Tätä kehitystä ennakoivat kaikkien puolueiden kannattajat.

Joka toinen (51 %) uskoo, että perustulo mahdollistaisi laiskottelun. Laiskotteluun uskovat etenkin perussuomalaisten (69 %) ja kokoomuksen (65 %) kannattajat. Vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajien enemmistö torjuu väittämän.

Melko moni uskoo myös siihen, että perustulon rahoittaminen merkitsee tuntuvaa tuloveroasteen kiristämistä (43 %) ja että perustulo muodostuisi ajan kuluessa hallitsemattomaksi julkiseksi menoautomaatiksi (40 %). Veroasteen nousu pelottaa etenkin kokoomuksen (60 %) ja perussuomalaisten (53 %) tukijoita.

Tutkimuksen toteutti TNS Gallup Oy. Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanavalla 28.11.–4.12 2015. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1 149.Tutkimuksen tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä.

Kokeilu tulossa

Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus on luvannut aloittaa vuonna 2017 perustulokokeilun. Kelan johtama, eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostuva ryhmä parhaillaan selvittää, miten kokeilu kannattaa toteuttaa.

Hallitusohjelmaan kirjatun kokeilun avulla pyritään selvittämään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa paremmin vastaamaan työelämän muutoksia. Tavoitteena on myös muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi. Samalla pyritään vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan monimutkaista etuusjärjestelmää.

Tuhat euroa

Kela julkisti jo syys-lokakuun vaihteessa kansalaiskyselyn, jossa liki 70 prosenttia vastaajista piti perustuloa hyvänä ajatuksena. Sopivaksi tulon määräksi vastaajat arvioivat tuolloin tuhat euroa kuukaudessa.

Kyselyn perusteella perustulon oletetut maksajatkin suhtautuvat positiivisesti perustulon malleihin.