Lehtikuva/Milla Takala

Yksinyrittäjistä vain joka kymmenes oli yrittäjille tarkoitettujen työterveyshuoltopalvelujen piirissä vuonna 2014, vaikka tietoisuus tästä mahdollisuudesta oli parantunut, kertoo Työterveyslaitoksen (TTL) tutkimus.

– Joka kuudes työterveyshuollon piiriin kuulumaton yrittäjä ei tiennyt, että yrittäjänä hänkin voi hankkia itselleen työterveyshuoltopalvelut. Pienistä työnantajayrittäjistä joka seitsemäs ei tiennyt edes velvollisuudestaan järjestää työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen, toteaa Helena Palmgren Työterveyslaitokselta.

Työterveyshuollon rooli pienten yritysten työkyvyn tukemisen asiantuntijana on hänen mukaansa kuitenkin kirkastumassa.

Palveluiden kattavuus on parantunut viime vuosina erityisesti alle kymmenen työntekijän yrityksissä. Kolme neljästä tällaisesta mikroyrityksestä oli järjestänyt työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen vuonna 2014.

– Näitä palveluita tarjoavat pienet yritykset ja niiden yrittäjät kokevat hyötyvänsä työterveyshuollon säännöllisestä terveyden seurannasta sekä nopeasta ja vaivattomasta pääsystä sairaanhoitoon, kerrotaan TTL:n tiedotteessa.

ILMOITUS

Tieto pitäisi saada yhdeltä luukulta

Vaikka parannusta on tapahtunut, on työterveyshuollon kattavuudessa tutkijoiden mukaan kehitettävää.

– Pienten yritysten tiedonsaantia työterveyshuollosta ja palvelujen hankinnasta helpottaisi sähköisen niin sanotun yhden luukun toimintamallin käyttöönotto, jolloin kaikki tarpeellinen tieto ja ohjaus palveluihin olisivat yhdessä paikassa.

TTL:n tutkijoiden mukaan pienet yritykset tarvitsevat myös uusia työterveyshuoltopalvelujen järjestämistapoja.

– Pienet yritykset tarvitsevat joustavia palvelukonsepteja ja sähköisiä palveluja, joita on helppo hankkia ja käyttää.

Myös työterveyshuollon verkottuminen sekä yhteistyö yrittäjäjärjestöjen ja yrityspalvelujen kanssa tukisivat työterveyshuoltopalveluiden tunnettuutta.

Uudet yritykset ja yrittäjät ohjautuvat työterveyshuoltopalvelujen piiriin luontevimmin jo yrittäjyyden alussa. Silloin työkyvystä huolehtiminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa jäsentyy osaksi yrityksen toimintaa.