Lehtikuva/Martti Kainulainen

Kansanedustaja Markus Mustajärven (vas.) mukaan poliisin oikeudet eivät kuulu epävirallisille toimijoille.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Markus Mustajärvi on jättänyt kirjallisen kysymyksen ääriryhmien muodostamien katupartioiden toiminnasta. Poliisiylijohto on pitänyt kansalaisryhmien katupartiointia hyväksyttävänä, kunhan ryhmät eivät riko lakia tai leiki poliisia.

Poliisin virkavastuulla hoidettava tehtävä ei kuitenkaan kuulu vapaaehtoisille kodinturvajoukoille tai muille katupartioille.

– Kaikissa tilanteissa poliisilla ja muilla viranomaisilla tulee olla riittävät resurssit perustehtäviensä hoitamiseen. Sitä valtaa eikä vastuuta ei voi sälyttää millekään epäviralliselle toimijalle, Mustajärvi muistuttaa.

Julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla.

Oman käden oikeus ei käy

Mustajärvi muistuttaa, että perustuslain mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen eikä vaaranna perusoikeuksia ja ihmisten oikeusturvaa.

ILMOITUS

Mustajärven mukaan kansalaisilla on oikeus liikkua ja harjoittaa aseetonta kansalaistoimintaa, mutta se ei tarkoita ideologisesti järjestäytyneitä ryhmiä, jotka käyttävät oman käden oikeutta.

– Ainakin yksi tällainen ryhmä, ”Odinin soturit”, kutsuu itseään ”isänmaalliseksi valkoisen Suomen puolesta taistelevaksi järjestöksi”. Odinhan oli mytologiassa paitsi viisauden, myös sodan ja kuoleman jumala, Mustajärvi sanoo.

Myönteisenä kansalaisaktiivisuutena Mustajärvi mainitsee vanhempien partioinnin kaduilla alaikäisten alkoholinkäytön hillitsemiseksi.