Lehtikuva/Jussi Nukari

Perusomavastuu ja tulosidonnaisuus nousevat.

Hallitus päätti viime viikolla, ettei se yhdistä eläkkeensaajan asumistukea yleiseen asumistukeen, vaikka tästä oli kirjaus hallitusohjelmassa. Silloin jäi auki, mistä otetaan korvaava säästö. Nyt se on päätetty: toisilta asumistuen saajilta.

Hallitus esittää, että yleisestä asumistuesta säästettäisiin ensi vuonna 22 miljoonaa euroa. Hallitusohjelman edellyttämät säästöt saataisiin korottamalla asumistuen perusomavastuuta sekä pitämällä asumistuen enimmäisasumismenot vuonna 2016 samoina kuin tänä vuonna.

Lisäksi hallitus esittää, että yleisen asumistuen perusomavastuun tulosidonnaisuus nousisi 40 prosentista 42 prosenttiin.

Yleisen asumistuen täysimääräisen tuen tuloraja olisi ensi vuonna sama kuin nyt. Siten työmarkkinatukea saava henkilö saisi edelleen myös asumistuen täysimääräisenä.

Hallitus esittää, että eläkkeensaajan asumistukeen vaikuttavat asunnon lämmitys-, vesi- ja kunnossapitokustannukset, keskimääräiset asumismenot sekä asumismenojen enimmäismäärät pidettäisiin vuonna 2016 samoina kuin tänä vuonna.

Hallitus antoi yleistä asumistukea ja eläkkeensaajan asumistukea koskevat esitykset eduskunnalle tiistaina 24. marraskuuta.